19 Oct

Adviseur Bestuurlijke Zaken Vacature bij Gemeente Amsterdam Amsterdam

Functietitel
Adviseur Bestuurlijke Zaken
Bedrijf
Gemeente Amsterdam
Locatie
Amsterdam NH
Openingsdatum
19 Oct, 2018 30+ days ago

Gemeente Amsterdam Amsterdam met spoed nodig onderstaande werk positie als de Adviseur Bestuurlijke Zaken. Lees deze personeelsadvertentie zorgvuldig alvorens het aanbrengen van. Er zijn enkele kwalificaties, ervaringen en vaardigheden eisen dat de werkgevers nodig hebben. Doet je carrière geschiedenis passen deze eisen? Ervoor begrijpen dat u de rol die je solliciteert en dat zorg ervoor dat het geschikt is met uw vaardigheden en kwalificaties te.

Volg de online aanwijzingen, vul alle benodigde velden, en alle relevante informatie, zodat uw aanvraag correct is ingediend. Wanneer u klikt op 'Apply This Job' knop (opent in nieuw venster) wordt u meegenomen naar het online sollicitatieformulier. Hier wordt u gevraagd om persoonlijke en contactgegevens te verstrekken, reageren op werkgerelateerde vragen, en laten zien hoe u voldoet aan de belangrijkste selectiecriteria.

Adviseur Bestuurlijke Zaken Vacature bij Gemeente Amsterdam Amsterdam Vacatures Detail:

De functie van Adviseur Bestuurlijke Zaken valt binnen het nieuwe team Openbare Ruimte binnen de afdeling Stedelijk Beheer. De afdeling Stedelijk beheer is weer onderdeel van de Directie Verkeer en Openbare Ruimte. Binnen Stedelijk Beheer zijn er meerdere Assetteams (Groen en Wegen, Civiele Constructies en Licht) en één team Openbare Ruimte. Dit laatste team is vooral ingericht om de asset overstijgende activiteiten uit te voeren en heeft als doel het zorgdragen voor integrale sturing op instandhouding, gebruik en functie van de openbare ruimte, met als doel: leefbaar, schoon, heel en veilig. Vanuit dit team vindt afstemming plaats met stadsdelen, gebieden, diverse teams van het cluster R&E en de nieuwe Directie Stadswerken. Het gaat daarbij vooral om:

 • Het komen tot een integraal voorstel voor alle instandhoudings- en herinrichtingsactiviteiten voor de komende 4 jaar, daarbij rekening houdend met alle belangen. Het plan dient uiteraard de ambitie om een schone, hele en veilige openbare ruimte te hebben te ondersteunen;
 • Het borgen dat Assetmanagement als methodiek systematisch verder uitgerold wordt in de stad en het mede implementeren van de bijbehorende proces aanpassingen;
 • Het verzorgen van het gegevensmanagement van alle assetdata voor de hele stad;
 • Het verzorgen van de communicatie met het bestuur van de stad met betrekking tot beheer en onderhoud van de assets.

Als Adviseur Bestuurlijke Zaken ben je primair actief voor ad 4 . Het betreft daarbij zowel het beantwoorden van vragen over onze assets vanuit het bestuur (vb: hoe staat het met achterstallig onderhoud, hoe duurzaam onderhouden we, hoe verhouden we ons in de onderhoudskosten tot andere gemeenten etc. ) als het inbrengen van voorstellen bij het bestuur. Beide activiteiten doe je in nauwe samenwerking met de inhoudelijk deskundigen en vertaal je naar het bestuurlijke context en vorm.

Hierbij adviseer en ondersteun je de medewerkers, de afdelingsmanager en het MT van de afdeling Stedelijk Beheer. Dit alles doe je in nauw overleg en afstemming met de Bestuursadviseurs van de stafafdeling BJIM (Bestuurlijk, Juridisch, Inkoopregie en Managementondersteuning) binnen V&OR. BJIM stuurt daarbij meer op de procesmatige aspecten van het bestuurlijk proces (de logistiek: acties bewaken, agenda’s volgen, etc.) terwijl je als Adviseur Bestuurlijke Zaken binnen Stedelijk Beheer ook sterk bij de inhoud betrokken wordt. Je slaat daarbij de brug tussen de inhoudelijke, technische wereld van de assets en de wereld van de eigenaar van de assets (het bestuur).

Werkzaamheden

 • Je coördineert en bewaakt de integrale en consistente informatievoorziening van en naar het bestuur en de ambtelijke organisatie (in afstemming met de verantwoordelijke leidinggevende) en initieert, regisseert en monitort de bestuurlijke besluitvormingsprocessen en procedures;
 • Je adviseert medewerkers van de afdeling Stedelijk Beheer over de te volgen bestuurlijke besluitvormingsprocessen en procedures;
 • Je volgt en evalueert bestuurlijke en politieke ontwikkelingen en vertaalt deze in adviezen, voorstellen en notities;
 • Je onderhoudt contacten met andere Directies welke werkzaam zijn in de openbare ruimte en stelt je op de hoogte van hun (beleids)voornemens om tegenstrijdigheden en onuitvoerbaarheid van beleid te voorkomen;
 • Je doet de kwalitatieve screening van de bestuurlijke documenten die binnen de afdeling Stedelijk Beheer opgesteld worden.

Je bent het eerste aanspreekpunt voor alle in-en externe bestuurlijke informatiestromen. Je monitort de bestuurlijke termijnagenda en bent contactpersoon voor de bestuurlijke organisatie (BO). Ook ben je contactpersoon voor de afdeling BJIM van V&OR.

Wij vragen

 • Je beschikt minimaal over een hbo werk- en denkniveau;
 • Je hebt ruime ervaring met bestuurlijke processen en het bestuurlijke apparaat binnen een grote gemeente. Dit bij voorkeur in het domein van (de assets in) de openbare ruimte;
 • Ervaring in een vergelijkbare functie binnen een G4-gemeente is een pré;
 • Je beschikt over de (taal)vaardigheid om een brug te slaan tussen de technische wereld van de assets en de belevingswereld van de eigenaar van de assets (het bestuur);
 • Je beschikt over goede schrijfvaardigheden.

Competenties

 • Een stevige en overtuigende persoonlijkheid die opereert vanuit concrete doelen en vasthoudend is bij het behalen daarvan;
 • Je weet snel de weg in relevante netwerken, legt verbinding en bouwt relaties verder uit;
 • Je bent gericht op samenwerking met anderen en levert een constructieve bijdrage aan het resultaat, de sfeer en de relaties van het team;
 • Je onderneemt zelfstandig actie, signaleert kansen en doet op basis hiervan verbetervoorstellen;
 • Je bent goed op de hoogte van de ontwikkelingen (vakinhoudelijk, organisatorisch, maatschappelijk, politiek, wet- en regelgeving) voor jouw functie en team en weet deze effectief in te zetten;
 • Je bent je bewust van het (politieke) krachtenveld waarbinnen je opereert en stemt je handelen hierop af.

Wij bieden

 • Afhankelijk van je opleiding en werkervaring bedraagt het salaris minimaal € 3.348,- en maximaal € 4.859,- bruto per maand (salarisschaal 11) op basis van 36 uren per week.
 • De gemeente Amsterdam kent prima opleidings- en ontwikkelingsmogelijkheden plus een goed pakket secundaire arbeidsvoorwaarden. Deze secundaire arbeidsvoorwaarden bestaan o.a. uit opname in het ABP-pensioenfonds, een maandelijkse bijdrage in de ziektekostenverzekering en per 1 januari 2017 het Individueel Keuzebudget. Dit is een vrij besteedbaar budget. Je kunt bijvoorbeeld zelf beslissen wanneer je het budget wil laten uitbetalen en hoeveel extra verlof je nodig hebt.

De organisatie

Amsterdam groeit! Meer bezoekers, meer bewoners, meer bedrijven komen elk jaar naar onze prachtige stad. Sommigen zoeken schoonheid, anderen geluk, weer anderen geld, maar allemaal bewegen ze door de openbare ruimte. Over wegen, trottoirs, kades en bruggen, door tunnels, langs verlichting, gebruik makend van ons straatmeubilair met uitzicht op bomen en groen. De groei van Amsterdam stelt de stad voor nieuwe vraagstukken op het gebied van leefbaarheid, mobiliteit, bereikbaarheid, wonen, werken en toerisme.

De directie Verkeer en Openbare Ruimte (V&OR) is verantwoordelijk voor de bereikbaarheid, de veiligheid en de kwaliteit van de openbare ruimte in Amsterdam. De afdeling stedelijk beheer van V&OR draagt zorg voor het integrale onderhoud en beheer van de assets in de openbare ruimte (o.a. verhardingen, groen, kades, sluizen, bruggen, tunnels, openbare verlichting, verkeerslichten, verkeersregelinstallaties en straatmeubilair). De komende jaren komen daar nog nieuwe assets bij. Om alle uitdagingen in de openbare ruimte het hoofd te bieden bouwen we aan een nieuwe organisatie waarbij de volgende transitie centraal staat:

 • Vooral 'techniek' naar ook 'functie, gebruik en veiligheid'
 • Vooral 'onderhoudbaar' naar ook 'herbruikbaar en laag energiegebruik (lifecycle)'
 • Vooral 'degelijk' naar ook 'lef en flair'
 • Vooral 'verhard' naar ook ‘rain proof’ en 'hittestress verminderend'
 • Vooral 'inkoop' naar ook 'total cost of ownership'
 • Vooral 'aanleg' naar ook 'flexibiliteit en dynamisch beheren (stadswerken).'

Voor deze transitie hebben we versterking nodig van mensen die weten wat er speelt in de stad en de wereld. Mensen die contacten kunnen leggen, nieuwe verbindingen kunnen aangaan en die weten dat uit afstemming betere resultaten voort komen. Mensen die voelhoorns hebben voor waar de knelpunten zitten en het leuk vinden daarop af te gaan. De toenemende druk op de openbare ruimte in Amsterdam brengt toenemende politieke belangstelling met zich mee. Dit geeft een extra dimensie aan het werk. We zoeken daarom collega’s.

Informatie

Neem voor meer informatie over de functie contact op met Jean Paul Rocour, Afdelingsmanager Stedelijk Beheer, bereikbaar via 06-52505500 en/of per mail: J.Rocour@amsterdam.nl

Neem voor meer informatie over de procedure contact op met Eugenie Weusthuis, P&O-adviseur V&O, bereikbaar via 06-83990947 en/of per mail: E.Weusthuis@amsterdam.nl

Sollicitaties

Heb je belangstelling voor deze functie? Reageer dan uiterlijk 26 oktober 2018 onder vermelding van Adviseur Bestuurlijke Zaken - 18100237.

De gemeente Amsterdam wil een diverse en inclusieve organisatie zijn. Een organisatie die ruimte biedt aan iedereen en die de kracht van de diversiteit van medewerkers gebruikt om betere resultaten te halen voor de stad. Talent als basis, diversiteit als kracht. We streven ernaar dat het personeelsbestand een afspiegeling is van de beroepsbevolking van Amsterdam met al haar aanwezige verschillen. Vacatures staan open voor iedereen, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld. #LI-POST

Acquisitie wordt niet op prijs gesteld.


Werk Vacatures Gerelateerd aan Adviseur Bestuurlijke Zaken:

18Jan

Adviseur Organisatie Publieke Sector vacature bij Pwc . Pwc opening grote carrière kans en werk vacature voor Adviseur Organisatie Publieke Sector positie. Deze werk vacature zal zijn open voor baankandidaat te beginnen op 18 Jan, 2019. Kortom adviseurs met een ”can-do”-mentaliteit! Adviseurs die ondernemend zijn en graag onze groep willen helpen uitbouwen.... ... Lees verder -->


 • Bedrijf: Pwc
 • Voegde: 2 dagen geleden

14Jan

Privacyofficer vacature bij Enexis Den Bosch. Enexis Den Bosch opening grote carrière kans en werk vacature voor Privacyofficer positie. Deze werk vacature zal zijn open voor baankandidaat te beginnen op 14 Jan, 2019. Juridische zaken, Bestuurlijke zaken (governance) en compliance, privacy en security. Bij de afdeling Bestuurlijke en Juridische Zaken staat goede en duidelijke... ... Lees verder -->


18Jan

Rdinerend Specialistisch Adviseur Bestuursadvisering vacature bij Werken Voor Nederland Den Haag. Werken Voor Nederland Den Haag opening grote carrière kans en werk vacature voor Rdinerend Specialistisch Adviseur Bestuursadvisering positie. Deze werk vacature zal zijn open voor baankandidaat te beginnen op 18 Jan, 2019. In jouw rol van coördinerend specialistisch adviseur bestuursadvisering adviseer je over processen, vraagstukken en dossiers met een hoog politiek-bestuurlijke... ... Lees verder -->


12Jan

Adviseur Eigenaarsadvisering vacature bij Werken Voor Nederland Den Haag. Werken Voor Nederland Den Haag opening grote carrière kans en werk vacature voor Adviseur Eigenaarsadvisering positie. Deze werk vacature zal zijn open voor baankandidaat te beginnen op 12 Jan, 2019. Daar werken we aan bij de hoofddirectie Financieel-Economische Zaken. Jij hebt als (senior) adviseur bij de afdeling Eigenaarsadvisering een belangrijke... ... Lees verder -->


05Oct

Secretaris Generaal vacature bij Government Sint Maarten . Government Sint Maarten opening grote carrière kans en werk vacature voor Secretaris Generaal positie. Deze werk vacature zal zijn open voor baankandidaat te beginnen op 05 Oct, 2018. Voor bestuurlijke en politieke verhoudingen; Financiën, waaronder alle budgettaire en organisatorische zaken.... ... Lees verder -->