12 Oct

Adviseur Landelijk Rdinator Monitoring Vacature bij Staatsbosbeheer

Functietitel
Adviseur Landelijk Rdinator Monitoring
Bedrijf
Staatsbosbeheer
Locatie
Openingsdatum
12 Oct, 2018 30+ days ago

Staatsbosbeheer met spoed nodig onderstaande werk positie als de Adviseur Landelijk Rdinator Monitoring. Lees deze personeelsadvertentie zorgvuldig alvorens het aanbrengen van. Er zijn enkele kwalificaties, ervaringen en vaardigheden eisen dat de werkgevers nodig hebben. Doet je carrière geschiedenis passen deze eisen? Ervoor begrijpen dat u de rol die je solliciteert en dat zorg ervoor dat het geschikt is met uw vaardigheden en kwalificaties te.

Volg de online aanwijzingen, vul alle benodigde velden, en alle relevante informatie, zodat uw aanvraag correct is ingediend. Wanneer u klikt op 'Apply This Job' knop (opent in nieuw venster) wordt u meegenomen naar het online sollicitatieformulier. Hier wordt u gevraagd om persoonlijke en contactgegevens te verstrekken, reageren op werkgerelateerde vragen, en laten zien hoe u voldoet aan de belangrijkste selectiecriteria.

Adviseur Landelijk Rdinator Monitoring Vacature bij Staatsbosbeheer Vacatures Detail:

De afdeling Beheer en Planning van Staatsbosbeheer heeft een vacature voor een adviseur monitoring, die tevens de rol vervult van landelijk coördinator monitoring. Je gaat deel uitmaken van het team Ecologie Oost. De adviseurs van dit landelijk werkend team leveren met ecologische adviezen en evaluaties een bijdrage aan de realisatie van de natuurdoelen van de organisatie. Een specifiek onderdeel van de advisering betreft monitoring.

Bij monitoring gaat het om het inventariseren, vastleggen, valideren en beschikbaar stellen van (a)biotische waarnemingen als basis voor het evalueren (inclusief doelbepaling) en verantwoorden van de productkwaliteit en aanvullende doelen. Het betreft zowel SNL-monitoring als aanvullende monitoring ten behoeve van het terreinbeheer. Adviseren over hydrologische monitoring maakt geen onderdeel uit van deze functie.

Als adviseur monitoring werk je voornamelijk in de provinciale eenheden van Staatsbosbeheer. Er zijn 4 adviseurs monitoring werkzaam in het team Ecologie Oost die elk 3 provinciale eenheden adviseren. Je bent vraagbaak voor de boswachters ecologie en ondersteunt bij de meerjarenplanning van de monitoring. Je adviseert hierover en organiseert het proces van aanbesteding en uitvoering van de monitoringswerkzaamheden. Daarnaast zet je de ingewonnen data om naar direct bruikbare informatie voor de kwaliteitsbeoordelingen in het beheerplan. Je werkt nauw samen met de andere adviseurs monitoring en samen met hen draag je bij aan de visie en bijbehorende kaders voor monitoring binnen Staatsbosbeheer. De afspraken over het werkgebied van de adviseurs worden in overleg bepaald.

Werkzaamheden

Projectplanning:
 • inhoudelijk en procesmatig voorbereiden en onderhouden van de meerjarige monitoringsplanning per provinciale eenheid.
 • vanuit de meerjarige planning operationaliseren van de jaarlijkse planning naar de opdrachten die ecologische adviesbureaus uitvoeren en de opdrachten die boswachters zelf, of via vrijwilligers, uitvoeren.
Projectuitvoering:
 • inhoudelijk en procesmatig begeleiden van uitbestede karteringsopdrachten in minimaal 3 provinciale eenheden.
 • (laten) beoordelen van conceptdata, veldwerk en concept rapportages van ecologische adviesbureaus.
 • begeleiden en adviseren van provinciale eenheden (teamleiders en boswachters ecologie) bij het uitvoeren van monitoringswerkzaamheden.
 • bewaken van de voortgang van de monitoringsopdrachten per provinciale eenheid, zowel inhoudelijk als financieel. Bij stagnatie escaleren naar teamleiders en landelijk coördinator monitoring.
 • verwerken van alle monitoringsdata in de daarvoor bestemde systemen.
 • bewerken van monitoringsdata tot informatie voor de kwaliteitsbeoordelingen door de ecologen.
 • actief onderhouden van contacten met teamleiders, boswachters ecologie, ecologen, accountmanagers en andere (externe) stakeholders rondom het werkveld monitoring.
 • leveren van een inhoudelijke bijdrage aan de voortgangsbesprekingen over de monitoringsopdracht met de provincies.
 • onderhouden en vernieuwen van de inhoudelijke kaders voor monitoring. Incidenteel adviseren over deze kaders in opdracht van Bij12.
 • ontwikkelen, bewaken en uitdragen van de landelijke werkwijze voor monitoring.
 • uitvoeren van concreet vastgestelde verbeteringen (bijvoorbeeld in projectvorm als projectleider).
Kwaliteitsbewaking:
 • toezien op de correcte uitvoering van de monitoringsopdrachten.
 • analyseren van de monitoringsdata en het doen van adviezen om de kwaliteit van die data te verhogen.
 • controleren en corrigeren van monitoringsdata.
Innovatie:
 • adviseren van de provinciale eenheden over verbetermogelijkheden op inhoud en proces.
 • signaleren van en adviseren over verbetermogelijkheden in het proces monitoring en de werking van de ondersteunende systemen.
 • samen met andere teamleden verder ontwikkelen van instrumenten en producten.
Landelijke coördinatie:
 • plannen, voorbereiden, organiseren en voorzitten van het teamoverleg van de adviseurs monitoring.
 • organiseren en bewaken van de inkoop/financiën van de uitbestede werkzaamheden.
 • prioriteren van de werkzaamheden.
 • prioriteren en aansturen van de ICT-ontwikkelingen.

Functie-eisen

 • Je hebt minimaal WO werk- en denkniveau en ervaring met vraagstukken op het gebied van monitoring.
 • Je hebt aantoonbare gedegen kennis van vegetaties, flora en fauna.
 • Je hebt affiniteit met de aan monitoring gelieerde werkvelden als landschapsecologie en terreinbeheer.
 • Je bent bekend met de verschillende data systemen voor flora, fauna en vegetatie en de organisaties die voor flora, fauna en vegetatie data verzamelen, bewerken en of opslaan.
 • Je bent goed in het bewerken en verwerken van grote datasets. Je beschikt over gedegen Excel- en GIS-kennis en je hebt ervaring in het werken met databases waaronder Access.
 • Je bent sterk in planmatig werken.
 • Je bent goed in het bedenken van oplossingen die optimaal aansluiten bij de wensen van de klant, doorgaans zijn dit de beheerteams in de provinciale eenheden.
 • Je vindt het prettig om in een team te werken en daarbij kun je verschillende rollen aannemen, waarvan in elk geval de rol van projectleider.
 • Je vindt het leuk om te werken met groepen medewerkers. Je hebt het vermogen om anderen te enthousiasmeren om een nieuwe werkwijze te gaan volgen.
 • Je bent enthousiast en vindt het leuk om continu op zoek te zijn naar verbetermogelijkheden.
 • Je vindt het leuk om de coördinerende taken rondom het team van adviseurs uit te voeren.

Arbeidsvoorwaarden

 • Salarisschaal 11 (BBRA 1984).
 • Salarisindicatie: min. € 3.130,07 en max. € 4.809,66 bruto per maand bij een volledige werkweek, afhankelijk van je werkervaring; naast salaris en 8% vakantiegeld ontvang je een eindejaarsuitkering (13e maand).
 • Aantal uren: 36 uur per week.
 • Dienstverband: de aanstelling vindt plaats in tijdelijke dienst, voor een proeftijd van maximaal twee jaar. Bij goed functioneren wordt het tijdelijk dienstverband na de proeftijd gevolgd door een aanstelling in vaste dienst.
 • Standplaats: Amersfoort.

Solliciteren

Voor meer informatie over deze functie kun je contact opnemen met Floris van Kuijk, teamleider Advies Terreinbeheer, T 06-10476754 of Leopold Verhoef, landelijk coördinator monitoring a.i., 06-52570850.

Stuur je sollicitatie met cv uiterlijk 28 oktober 2018 naar vacatures@staatsbosbeheer.nl onder vermelding van vacaturenummer 2018-95 en jouw achternaam in de onderwerp regel van de e-mail.

De sollicitatiegesprekken vinden plaats op donderdag 8 november 2018.

Over Staatsbosbeheer

Staatsbosbeheer zet zich in voor de kwaliteit van de leefomgeving voor mensen, planten en dieren, om die te beleven, beschermen en te benutten. We beheren ruim 265.000 ha natuur in Nederland en betrekken mensen bij natuur die hen raakt. Als grootste terreinbeherende organisatie van Nederland zijn we nauw betrokken bij allerlei zaken die in de belangstelling staan van publiek, ondernemers, politiek en bestuur. Lees meer over Staatsbosbeheer.

Afdeling Beheer en Planning

De afdeling Beheer en Planning adviseert de provinciale eenheden van Staatsbosbeheer. De inzet van de adviseurs is onder meer gericht op het (mede) opstellen van beheerplannen, uitvoeren van kwaliteitsevaluaties, geven van beheeradviezen en het in brede zin ondersteunen daarvan met GIS-functionaliteiten. Daarnaast werken de adviseurs aan landelijke opdrachten voor externe opdrachtgevers. De afdeling bestaat uit vier teams: Ecologie Oost, Ecologie West, Ontwikkeling kwaliteitscyclus Terreinbeheer en GIS. Als adviseur monitoring maak je onderdeel uit het team Ecologie Oost.

Dit team werkt ten dienste van de provinciale eenheden waarmee zij met ecologische adviezen en evaluaties bijdraagt aan de realisatie van de natuurdoelen. Dat krijgt vorm door advisering bij het reguliere SNL-beheer, bij beheer in opdracht van derden, in landelijke programma’s en bij extern gefinancierde projecten. Een specifiek onderdeel van de advisering betreft het werkveld monitoring.

Staatsbosbeheer ordent de kwaliteitssturing van het terreinbeheer via de plan-do-check-act cyclus. Het inwinnen van de monitoringsgegevens is onderdeel van de do-fase in deze cyclus. Monitoring levert een set aan informatie. Op basis daarvan wordt vastgesteld of de beoogde doelen zijn behaald of dat de realisatie op koers ligt. Dit is de check-fase in de cyclus. Daarmee is monitoring een belangrijke schakel in de kwaliteitssturing van het terreinbeheer.

Afgelopen twee jaar heeft de afdeling geïnvesteerd in vernieuwing en verbetering van de monitoring. De komende jaren staan in het teken van implementeren van de ingezette veranderingen. Dat doen we o.a. door te investeren in samenwerking met de provinciale eenheden en andere afdelingen van Staatsbosbeheer. En door het standaardiseren van datamanagement en het versterken van de datakwaliteit. Zo kan de monitoringsinformatie optimaal worden ingezet voor de sturing van te maken keuzes in het terreinbeheer én voor de verantwoording aan de opdrachtgever: de provincies.


Werk Vacatures Gerelateerd aan Adviseur Landelijk Rdinator Monitoring: