17 Nov

Directeur Ict Vacature bij Itprogrammeur Den Haag

Functietitel
Directeur Ict
Bedrijf
Itprogrammeur
Locatie
Den Haag ZH
Openingsdatum
17 Nov, 2018 30+ days ago

Itprogrammeur Den Haag met spoed nodig onderstaande werk positie als de Directeur Ict. Lees deze personeelsadvertentie zorgvuldig alvorens het aanbrengen van. Er zijn enkele kwalificaties, ervaringen en vaardigheden eisen dat de werkgevers nodig hebben. Doet je carrière geschiedenis passen deze eisen? Ervoor begrijpen dat u de rol die je solliciteert en dat zorg ervoor dat het geschikt is met uw vaardigheden en kwalificaties te.

Volg de online aanwijzingen, vul alle benodigde velden, en alle relevante informatie, zodat uw aanvraag correct is ingediend. Wanneer u klikt op 'Apply This Job' knop (opent in nieuw venster) wordt u meegenomen naar het online sollicitatieformulier. Hier wordt u gevraagd om persoonlijke en contactgegevens te verstrekken, reageren op werkgerelateerde vragen, en laten zien hoe u voldoet aan de belangrijkste selectiecriteria.

Directeur Ict Vacature bij Itprogrammeur Den Haag Vacatures Detail:

Wij zijn per direct op zoek naar een Directeur ICT in Den Haag voor 36 uur per week.
  • Directeur ICT
  • Provincie : Zuid-Holland
  • Start project : zsm
  • Categorie :

Voor het Ministerie van Justitie en Veiligheid zijn wij op zoek naar een Directeur ICT.

Omschrijving opdrachtgever:
Het OM is een landelijke organisatie verdeeld over tien arrondissementen. Deze zijn gelijk aan de tien regionale eenheden van de politie. Daarnaast is er een Landelijk Parket dat zich richt op de bestrijding van (internationaal) georganiseerde misdaad, en een Functioneel Parket dat criminaliteit bestrijdt op het gebied van milieu, economie en fraude.
Op de tien arrondissementsparketten beoordelen officieren van justitie, ondersteund door administratieve en juridische specialisten, de enkele honderdduizenden zaken die jaarlijks binnenkomen. De zaken waarin hoger beroep wordt aangetekend komen bij een van de vier vestigingen van het Ressortsparket. Daar heet de vertegenwoordiger van het OM ‘advocaatgeneraal’. De parketten worden geleid door hoofdofficieren van justitie en aan het hoofd van een ressortsparket staat de hoofdadvocaat-generaal. De landelijke leiding van het OM berust bij het College van procureurs-generaal (het College) in Den Haag. De minister van Justitie en Veiligheid is politiek verantwoordelijk voor het OM. Hij bepaalt samen met het College de prioriteiten in de opsporing en vervolging. In totaal werken ongeveer 5.000 mensen bij het OM.

Omschrijving afdeling:
Het Openbaar Ministerie (OM) is belast met de opsporing en vervolging van strafbare feiten. Door gerichte handhaving van het strafrecht draagt het bij aan een rechtvaardige samenleving. Het werk van het OM is erop gericht dat daders een passende straf krijgen en dat er recht wordt gedaan aan de belangen van de samenleving en slachtoffers in het bijzonder.
Samen met de Rechtspraak vormt het OM de rechterlijke organisatie. Officieren van justitie en advocaten-generaal zijn lid van de rechterlijke macht. Het OM is een zelfstandige organisatie binnen het domein van justitie en veiligheid. Om de maatschappelijke opdracht van het OM zo goed mogelijk te vervullen, acteert het OM in een breed maatschappelijk- en bestuurlijk netwerk. Dagelijks werkt het OM samen met overheden, maatschappelijke organisaties en betrokken burgers aan een rechtvaardige en veilige samenleving.

Omschrijving dienst, aanleiding en doel:
Aan het hoofd van het OM staat het College van procureurs-generaal (het College). Het College wordt ondersteund door een staforganisatie, het Parket-Generaal (PaG). Het PaG staat onder leiding van een Hoofdofficier van Justitie en is opgebouwd uit een aantal afdelingen met afdelingshoofden die gezamenlijk het MT vormen. Hiernaast zijn vier concerndirecteuren binnen het PaG gepositioneerd die – functioneel aangestuurd door de procureur-generaal die is belast met de portefeuille bedrijfsvoering (PG-bedrijfsvoering) – toezien op landelijke samenhang en strategie in het domein van ICT, financiën en control, organisatieontwikkeling en HRM. Hierbij is een goed samenspel vereist met de leiding van de regionaal georganiseerde OM-onderdelen, verschillende departementen van de Rijksoverheid en ketenpartners van het OM.

Omschrijving werkzaamheden:
Directeur ICT:
Voor het OM en de daaraan verbonden ICT vraagstukken zijn we op zoek naar een directeur die daadkrachtig prioriteert, ordent en structureert, inrichtingsprincipes verheldert en ontwikkelingen op het ICT-terrein doortastend omzet in initiatieven. Daarnaast zoeken we iemand, die invulling kan geven aan een lange-termijn visie op het gebied van informatievoorziening en deze doorvertaald naar een (strategische) agenda. Als directeur ICT ben je medeverantwoordelijk op thema’s als governance, continuïteit en stabiliteit van de ICT-omgeving en het bieden van een platform op basis waarvan succesvol vernieuwingen kunnen worden geïmplementeerd. De eerste prioriteit daarbij ligt op het realiseren van een stabiele basis ICT-dienstverlening gebaseerd op binnen het concern gedeelde architectuuruitgangspunten met een bijbehorend realistisch financieringsmodel. Hier adviseer je het College doorlopend gevraagd en ongevraagd over. Je hebt een initiërende en faciliterende rol richting – en werkt nauw samen met – collega’s in de bedrijfsvoeringskolom en de juridische professionals van de OMonderdelen ten behoeve van het verbeteren van de inrichtingsprincipes en de governance van de organisatie. Met de vertegenwoordigers vanuit het OM-werkveld, de IV-deskundigen binnen de CIO office en de Dienstverleningsorganisatie van het OM (DVOM) op ICT-gebied werk je met gevoel voor verhoudingen samen aan het bereiken van de organisatiedoelstellingen.

ICT-verantwoordelijkheid:
Als directeur ICT ben je voor het College strategisch adviseur op het gebied van Informatievoorziening. Je ontwikkelt hierbij een innovatieve en duurzame strategische visie op informatievoorziening en onderhoudt relaties met de (regionale) leiding van de organisatie, de DVOM, veranderprogramma’s en overige relevante in- en externe stakeholders. Je werkt daarin samen met een strategisch team (CIO office) van circa 9 fte dat onder de personele eindverantwoordelijkheid van de Hoofdofficier van het PaG valt. Dit team draagt onder andere zorg voor de strategische advisering en ondersteuning op het gebied van informatieplanning en management, architectuur, IV-control, governance, portfoliomanagement en informatiebeveiliging. Daarnaast oefen je de functionele sturing van het ICT-team uit en bepaal je richting, koers en inhoudelijke ambities. Verder ben je inhoudelijk eindverantwoordelijke op het gebied van de totale ICT-dienstverlening en mede- opdrachtgever voor de inzet en kwaliteit van ICT-beheer (DVOM-I).

Interviewcriteria:
– Je weet snel de kernvraag in complexe materie boven tafel te krijgen.
– Je bent deskundig en bent in staat jou kennis en ervaring snel in te zetten.
– Je laat zien dat jij de diverse belangen in een complex veld kan overzien en ondanks de tegenstellingen in die belangen kan acteren.
– Je kan je goed uitdrukken en is sociaal vaardig.

VOG:
Bij eventuele gunning lever je zo snel mogelijk na startdatum bij de inhurende manager, een rechtsgeldig VOG in welke niet langer dan 6 maanden voorafgaand aan de beoogde startdatum is afgegeven, organisatie specifiek is én betrekking heeft op de aard van de uit te voeren diensten/werkzaamheden.

Geheimhoudingsverklaring:
Bij eventuele gunning lever je een ingevulde en ondertekende geheimhoudingsverklaring in als bijgevoegd bij de overeenkomst.

Functie eisen (knock-out criteria):
– Je dient binnen 2 weken na gunning beschikbaar te zijn.
– Je bent beschikbaar voor minimaal 36 uur per week voor de periode van 12 maanden (met optie tot verlenging).
– Je hebt een aantoonbaar academische werk en denkniveau.
– Je hebt minimaal 5 jaar recente ervaring als Directeur (ICT) in complexe omgevingen. De complexiteit zit in een combinatie van governance, portfoliomanagement en informatiebeveiliging.
– Je hebt aantoonbare ervaring als strategisch adviseur op het gebied van Informatievoorziening.
– Je hebt werkervaring en deskundigheid op het gebied van ICT dienstverlening binnen een geoutsourcete multi-vendor omgeving, bedrijfsvoering in het algemeen en strategische ICT-vraagstukken in het bijzonder.

Functie wensen (gunningscriteria):
– Je hebt minimaal 1 jaar werkervaring en deskundigheid op het gebied van ICT dienstverlening binnen een geoutsourcete multi-vendor omgeving, bedrijfsvoering in het algemeen en strategische ICT-vraagstukken in het bijzonder.
– Je hebt minimaal 1 jaar relevante ervaring in verandermanagement.
– Je hebt minimaal 1 jaar aantoonbare ervaring als strategisch adviseur op het gebied van Informatievoorziening.
– Je hebt minimaal 1 jaar aantoonbare ervaring op het gebied van werkervaring en deskundigheid op ICT dienstverlening binnen een geoutsourcete multi-vendor omgeving, bedrijfsvoering in het algemeen en strategische ICT-vraagstukken in het bijzonder.

Competenties:
– Communicatief vaardig (ideeën en oplossingen kunnen overbrengen en klantgericht zijn)
– Secuur
– Aanpassingsvermogen (zelfstandig en binnen klein team, zowel gestructureerd als improviserend kunnen werken)
– Stressbestendig (meerdere prioriteiten tegelijk aankunnen)
– Flexibel (kunnen omgaan met wijzigingen in prioriteiten)

Algemene informatie m.b.t. de aanvraag:
Locatie: Den Haag
Startdatum: zsm
Duur: 12 maanden
Optie op verlenging: ja
Inzet: gemiddeld 36 uur per week
Tarief: marktconform
Sluitingsdatum: 29-11-2018
Sluitingstijd: 09:00
Intakegesprek: week 49, 50 en week 51

Hoe dient uw aanbieding verzorgd te worden?
– CV in ”Word-formaat” geschreven in de taal van de uitvraag;
– Motivatie geschreven in de “ik-vorm”, waarin u zowel kort en bondig ingaat op de scope van de opdracht als puntsgewijs uw aansluiting op de eisen en wensen toelicht;
– Uw beschikbaarheid (per wanneer, aantal uren per week en vakantieplannen);
– Uw uurtarief specifiek voor de onderhavige aanvraag (inclusief reis- en verblijfskosten en excl. BTW).

N.B.
– Bij het ontvangen van uw reactie gaan wij er vanuit dat uw aanbieding voor deze aanvraag exclusief is. Hiermee wordt voorkomen dat uw aanbieding meerdere malen bij dezelfde opdrachtgever voor deze aanvraag wordt ingediend.
– Aangezien de functie eisen knock-out criteria zijn, en de functiewensen de gunningscriteria zijn, dient uw aansluiting hierop dan ook goed afleesbaar in uw cv te zijn opgenomen. Dit verhoogt namelijk een succesvollere behandeling van de aanbieding.
– Tijdens het selectieproces wordt u op de hoogte gehouden van de voortgang. Mocht u vragen hebben, dan staan wij u graag te woord.


Let op : Opdrachtgever heeft aangegeven dat de voorkeur uit gaat naar personen die reeds woonachtig zijn in Nederland.
Note: Client has indicated that the preference goes to persons who already live in the Netherlands.


Werk Vacatures Gerelateerd aan Directeur Ict:

21Jan

Manager vacature bij Pci Nederland . Pci Nederland opening grote carrière kans en werk vacature voor Manager positie. Deze werk vacature zal zijn open voor baankandidaat te beginnen op 21 Jan, 2019. Je rapporteert aan de directeur Operations & IT. Minimaal 5 tot 10 jaar ervaring in IT en leidinggeven; Als IT Manager zal je +/- 40 fte en twee managers... ... Lees verder -->


14Jan

Country Manager vacature bij Abbott Laboratories Weesp. Abbott Laboratories Weesp opening grote carrière kans en werk vacature voor Country Manager positie. Deze werk vacature zal zijn open voor baankandidaat te beginnen op 14 Jan, 2019. IT Country Manager. Defines the Information Technology Director Plan, as well as company policies for centralization and/or decentralization of data processing.... ... Lees verder -->


01Feb

Directeur Huisvesting Facilities Openbaar Ministerie vacature bij Openbaar Ministerie . Openbaar Ministerie opening grote carrière kans en werk vacature voor Directeur Huisvesting Facilities Openbaar Ministerie positie. Deze werk vacature zal zijn open voor baankandidaat te beginnen op 01 Feb, 2019. Directeur Huisvesting en Facilities. Je stemt met de directeur ICT van het OM de ICT-omgeving en de (informatie)beveiliging af die past binnen het meerjarig... ... Lees verder -->


05Feb

Director Zorg vacature bij Jaarbeurs Utrecht. Jaarbeurs Utrecht opening grote carrière kans en werk vacature voor Director Zorg positie. Deze werk vacature zal zijn open voor baankandidaat te beginnen op 05 Feb, 2019. Onze Director Zorg; Voor dit porfolio zijn wij op zoek naar een Director Zorg die verantwoordelijk is voor het verder uitbouwen van de reeds bestaande eigen... ... Lees verder -->


04Dec

Director Business Development Benelux Consultancy vacature bij Mastercard Amsterdam. Mastercard Amsterdam opening grote carrière kans en werk vacature voor Director Business Development Benelux Consultancy positie. Deze werk vacature zal zijn open voor baankandidaat te beginnen op 04 Dec, 2018. Director Business Development Benelux (Consultancy). The Director Business Development will report into the Head of Business Development.... ... Lees verder -->