15 Oct

Senior Proces Rdinator Belastingen Vacature bij Gemeente Amsterdam Amsterdam

Functietitel
Senior Proces Rdinator Belastingen
Bedrijf
Gemeente Amsterdam
Locatie
Amsterdam NH
Openingsdatum
15 Oct, 2018 30+ days ago

Gemeente Amsterdam Amsterdam met spoed nodig onderstaande werk positie als de Senior Proces Rdinator Belastingen. Lees deze personeelsadvertentie zorgvuldig alvorens het aanbrengen van. Er zijn enkele kwalificaties, ervaringen en vaardigheden eisen dat de werkgevers nodig hebben. Doet je carrière geschiedenis passen deze eisen? Ervoor begrijpen dat u de rol die je solliciteert en dat zorg ervoor dat het geschikt is met uw vaardigheden en kwalificaties te.

Volg de online aanwijzingen, vul alle benodigde velden, en alle relevante informatie, zodat uw aanvraag correct is ingediend. Wanneer u klikt op 'Apply This Job' knop (opent in nieuw venster) wordt u meegenomen naar het online sollicitatieformulier. Hier wordt u gevraagd om persoonlijke en contactgegevens te verstrekken, reageren op werkgerelateerde vragen, en laten zien hoe u voldoet aan de belangrijkste selectiecriteria.

Senior Proces Rdinator Belastingen Vacature bij Gemeente Amsterdam Amsterdam Vacatures Detail:

De senior procescoördinator is een nieuwe functie binnen Belastingen. Naast deze functie is er ook de functie van procescoördinator.

Als senior procescoördinator coördineer je de uitvoering van de verschillende WOZ processen in de keten waarbij de planning en controle centraal staat. Je bevindt je in een speelveld van diverse teamleiders, medewerkers en ketenpartners met meerdere en eigen belangen. Tevens draag je zorg voor de verbinding en weeg je belangen zorgvuldig af binnen de gestelde kaders (ketenverantwoordelijkheid). Je opereert voornamelijk op tactisch & operationeel niveau en je kunt meedenken op strategisch niveau. Op tactisch niveau worden afspraken gemaakt met teamleiders en managers van andere organisatieonderdelen, maar ook met externe partners zoals Waternet, Waarderingskamer en VNG. Ook zorg je voor afstemming met de accountmanager voor de externe contacten van groot vastgoedbezitters. Deze afstemming betreft de processen van uitvoering, controle en bezwaar en beroep.

Werkzaamheden

Je werkzaamheden als senior procescoördinator bestaan uit:

 • Contacten onderhouden met de belangrijkste stakeholders (o.a. het Rijk, VNG en de Waarderingskamer) over beleidsvernieuwing en evaluaties, inspecties en benchmarks);
 • Toetsen en verbeteren van het (voorliggende) beleid op de uitvoering;
 • Maken van afspraken op tactisch en strategisch niveau met partners als de organisatieonderdelen Basisinformatie en Wonen, de Waarderingskamer, VNG, het Kadaster en andere belastingkantoren.
 • Uitvoeren en/of bijdragen aan complexe projecten, mogelijk als projectleider;
 • Verantwoordelijk voor het gehele ketenproces en daarnaar acteren:
  • Uitvoeren kwaliteitstoetsing;
  • Doorvoeren procesverbetering;
  • Initiëren en implementeren van verbetervoorstellen.
 • Coachen en begeleiden van de procescoördinator;
 • Fungeren als back-up en achtervang voor de taken van de procescoördinator.

Daarnaast voer je reguliere werkzaamheden van de procescoördinator uit:

 • Fungeren als aanspreekpunt, vraagbaak en zorgen voor verslaglegging;
 • Maken van werkafspraken met ketenpartners (basisinformatie, accountmanager, vastgoed);
 • Maken van werkafspraken op tactisch niveau met de uitvoering (met teamleiders, senior-taxateurs, andere organisatieonderdelen en externe partners);
 • Teamleiders en medewerkers erop aanspreken wanneer zij zich niet aan de gemaakte afspraken houden;
 • Voeren van verschillende vormen van overleg (bila/f&b gesprek, team overleg, productie overleg) met o.a. de afdelingsmanager, de procescoördinator en senior medewerker WHT) om zorg te dragen voor inhoudelijke afstemming;
 • Opstellen planning en maken van afspraken voor de uitvoering van de WOZ-processen en/of de overige Heffingen;
 • Monitoren, rapporteren van de voortgang, kwaliteit (uitvoeren van kwaliteitscontroles) en discrepanties. Daarbij vroegtijdig signaleren van (dreigende) knelpunten, vertraging en/of overschrijdingen. In kaart brengen van de risico’s en ingrijpen waar nodig. Aandragen van initiatieven voor verbetering en het ondersteunen van de implementatie daarvan;
 • Analyseren van oorzaken, aangeven van consequenties, waarbij er gevraagd en ongevraagd advies wordt gegeven over oplossingen en vervolg;
 • Volgen van landelijke ontwikkelingen en vertalen naar de eigen organisatie;
 • Verbeteren van de eigen processen a.d.h.v. CLV (continu leren en verbeteren);
 • Adviseren en rapporteren aan de Afdelingsmanager WHT;
 • Vastleggen van bijeenkomsten, afspraken en besluiten in notities.

Wij vragen

 • Wo werk- en denkniveau;
 • 3-5 jaar werkervaring als senior procescoördinator en/of vergelijkbare functie;
 • Ervaring met het schakelen tussen een groot aantal interne en externe stakeholders;
 • Ervaring met het maken van afspraken op tactisch en strategisch niveau;
 • Ervaring met het voeren van functionerings- & beoordelingsgesprekken, team overleggen en productie overleggen;
 • Ervaring met het bijdragen aan en/of uitvoeren van complexe projecten, het doorvoeren van procesverbeteringen en met het toetsen van beleid;
 • Ervaring met adviseren en rapporteren aan afdelingsmanager(s);
 • Ervaring met het WOZ proces is een pre.

Competenties

 • Plannen;
 • Omgevingsbewustzijn;
 • Coachen;
 • Relatiebeheer;
 • Initiatief;
 • Resultaatgerichtheid;
 • Overtuigingskracht;
 • Bestuurlijk sensitief.

Wij bieden

 • Afhankelijk van je opleiding en werkervaring bedraagt het salaris minimaal € 4.022,- en maximaal € 5.520,- bruto per maand (salarisschaal 12) op basis van 36 uren per week.
 • De gemeente Amsterdam kent prima opleidings- en ontwikkelingsmogelijkheden plus een goed pakket secundaire arbeidsvoorwaarden. Deze secundaire arbeidsvoorwaarden bestaan o.a. uit opname in het ABP-pensioenfonds, een maandelijkse bijdrage in de ziektekostenverzekering en per 1 januari 2017 het Individueel Keuzebudget. Dit is een vrij besteedbaar budget. Je kunt bijvoorbeeld zelf beslissen wanneer je het budget wil laten uitbetalen en hoeveel extra verlof je nodig hebt.

De organisatie

Belastingen van de gemeente Amsterdam ontvangt jaarlijks ca. 500 miljoen euro. Dit gebeurt door het heffen van belastingen zoals de afvalstoffenheffing, onroerendzaakbelasting of de toeristenbelasting. Het geld wordt gebruikt voor onze publieke voorzieningen. Hierbij kun je denken aan het onderhoud van de grachten, fietspaden, parken, speeltuinen in de wijk, sociale voorzieningen of de veiligheid in de stad.

Momenteel is Belastingen volop in beweging. Na de invoering van een nieuw belastingsysteem zijn we nu klaar om de volgende stap te zetten. Met interne programma’s, zoals ‘Continu Leren en Ontwikkelen’ en ‘Datagedreven werken’ worden we steeds meer een naar buiten gerichte en innovatieve organisatie. Daar hebben we ook jou bij nodig. In ons kantoor aan de Herikerbergweg werken enthousiaste professionals die een warm hart hebben voor de stad. De organisatie heeft een open en informele cultuur. Het pand ligt op een steenworp afstand van station Bijlmer Arena en een paar minuten van de A9.

Loop jij ook warm om te werken voor Amsterdam?

Afdeling Waardering, Heffing, Toezicht (WHT)

Is een afdeling van het organisatieonderdeel belastingen en heeft als taak het sturen op alle processen van waardebepaling en taxatie, heffingen, toezicht, controle en handhaving m.b.t. WOZ-objecten en de overige Heffingen. De afdeling bestaat uit drie teams. De functie van senior procescoördinator is een zogenaamde “dragende functie” en heeft als doel het versterken van de procesbeheersing binnen het organisatieonderdeel Belastingen. De senior procescoördinator valt hiërarchisch onder de afdelingsmanager WHT. De senior procescoördinator is verantwoordelijk voor het volledige proces en zal voor de relatie met de externe belanghebbenden (woningbouw en gemachtigden) afstemmen met de accountmanager. De interne planning wordt bepaald en vastgesteld door de senior procescoördinator, de accountmanager stemt dit af met de externe partijen en levert input voor de senior procescoördinator.

Informatie

Neem voor meer informatie over de functie of procedure contact op met Raymond Nihot, Teamleider team 3 Heffen, bereikbaar via 06-82011536.

Sollicitaties

Heb je belangstelling voor deze functie? Reageer dan uiterlijk 30 oktober 2018 onder vermelding van Senior proces coördinator Belastingen - 18100082.

De gemeente Amsterdam wil een diverse en inclusieve organisatie zijn. Een organisatie die ruimte biedt aan iedereen en die de kracht van de diversiteit van medewerkers gebruikt om betere resultaten te halen voor de stad. Talent als basis, diversiteit als kracht. We streven ernaar dat het personeelsbestand een afspiegeling is van de beroepsbevolking van Amsterdam met al haar aanwezige verschillen. Vacatures staan open voor iedereen, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld. #LIPOST

Acquisitie wordt niet op prijs gesteld.


Werk Vacatures Gerelateerd aan Senior Proces Rdinator Belastingen: