13 Feb

Lid Van Raad Toezicht Vacature bij Szr

Functietitel
Lid Van Raad Toezicht
Bedrijf
Szr
Locatie
Openingsdatum
13 Feb, 2018 10 days ago

Szr met spoed nodig onderstaande werk positie als de Lid Van Raad Toezicht. Lees deze personeelsadvertentie zorgvuldig alvorens het aanbrengen van. Er zijn enkele kwalificaties, ervaringen en vaardigheden eisen dat de werkgevers nodig hebben. Doet je carrière geschiedenis passen deze eisen? Ervoor begrijpen dat u de rol die je solliciteert en dat zorg ervoor dat het geschikt is met uw vaardigheden en kwalificaties te.

Volg de online aanwijzingen, vul alle benodigde velden, en alle relevante informatie, zodat uw aanvraag correct is ingediend. Wanneer u klikt op 'Apply This Job' knop (opent in nieuw venster) wordt u meegenomen naar het online sollicitatieformulier. Hier wordt u gevraagd om persoonlijke en contactgegevens te verstrekken, reageren op werkgerelateerde vragen, en laten zien hoe u voldoet aan de belangrijkste selectiecriteria.

Lid Van Raad Toezicht Vacature bij Szr Vacatures Detail:

Vanwege het vertrek van een lid zijn wij op zoek naar een lid van de Raad van Toezicht op voordracht van de cliëntenraden.

De Raad van Toezicht bestaat uit zes leden. De samenstelling is gebaseerd op spreiding van maatschappelijke achtergronden. In de regel vergadert de Raad van Toezicht zesmaal per jaar.

De geschikte kandidaat heeft affiniteit met de gezondheidszorg en heeft aantoonbare ervaring in een bestuurlijke en/of toezichthoudende setting. Verder heeft hij of zij een sterke affiniteit met (mede-) zeggenschap van cliënten en mantelzorgers. Hij of zij onderhoudt voldoende contact met de vier cliëntenraden van SZR. De leden van de Raad van Toezicht ontvangen een vergoeding conform de richtlijnen van de WNT.

Profielschets voor lid Raad van Toezicht SZR op bindende voordracht van de cliëntenraden

Kwalificaties

 • Heeft voldoende affiniteit met gezondheidszorg in het algemeen en met de doelstelling van SZR in het bijzonder.
 • Heeft aantoonbare ervaring in een bestuurlijke en/of toezichthoudende setting.
 • Kan een juist evenwicht bewaren tussen betrokkenheid en afstand.
 • De Governance Code Zorg is van toepassing.
 • Bezit het vermogen en de attitude om de directeur–bestuurder met raad terzijde te staan en als klankbord te fungeren.
 • Bezit het vermogen om het beleid van SZR en het functioneren van de directeur–bestuurder te toetsen.
 • Bezit het vermogen om in teamverband advies te kunnen geven en toezicht te kunnen uitoefenen.
 • Is integer, heeft verantwoordelijkheidsgevoel en beschikt over een onafhankelijke opstelling. Hij of zij mag in de uitoefening van de functie op geen enkele wijze belang hebben bij SZR
 • Heeft inzicht in de eisen die ten aanzien van kwaliteit, doelmatigheid en continuïteit aan een organisatie als SZR worden gesteld.
 • Bezit het aantoonbare vermogen om zich op hoofdlijnen een oordeel te vormen over door de
 • directeur – bestuurder voorgelegde aangelegenheden.
 • Heeft een goed ontwikkeld gevoel voor verhoudingen, is doortastend in het bereiken van resultaten en beschikt over een gezonde dosis humor.
 • Is voldoende beschikbaar. In de regel vergadert de Raad van Toezicht zes keer per jaar en heeft daarnaast nog diverse andere activiteiten en bijeenkomsten.
 • Is woonachtig en/of werkzaam in de regio Rivierenland, kent de cultuur van de regio.
 • Bezit het vermogen om vraagstukken te benaderen vanuit cliëntenperspectief, kan hierover een visie uitdragen en hiervoor draagvlak creëren.
 • Heeft een sterke affiniteit met (mede-) zeggenschap van cliënten en mantelzorgers.
 • Onderschrijft de ingezette organisatieveranderingen binnen SZR.
 • Heeft een onderzoekende houding tot het leren kennen van de beleving van de cliënten/bewoners en kan zich daar een eigen beeld van vormen.
 • Onderhoudt voldoende contacten met de vier cliëntenraden en beseft dat dit tijd en aandacht vraagt.
Van de leden van de Raad van Toezicht wordt verwacht dat zij zich blijven verdiepen in de ontwikkelingen op het gebied van de gezondheidszorg in het algemeen en de zorgfunctie van SZR in het bijzonder en dat zij zelf maatschappelijk actief zijn.

Voor nadere informatie zijn beschikbaar de voorzitter van de Raad van Toezicht, de heer J. Welmers en de voorzitter van de cliëntenraad Vrijthof en Schakelafdeling, de heer K. van Eldik. Zij zijn bereikbaar via de ondersteuner van de cliëntenraden, mevrouw E. van Kampen. Zij is telefonisch bereikbaar op nummer 0646169713.

Uw sollicitaties kunt u richten aan de Cliëntenraden van SZR, t.a.v. mevrouw E. van Kampen, ondersteuner cliëntenraden SZR.

Solliciteer op deze vacature


 • Bedrijf: Szr
 • Voegde: 10 days ago

Werk Vacatures Gerelateerd aan Lid Van Raad Toezicht:

13Feb

Lid Van Raad Toezicht vacature bij Szr . Szr opening grote carrière kans en werk vacature voor Lid Van Raad Toezicht positie. Deze werk vacature zal zijn open voor baankandidaat te beginnen op 13 Feb, 2018. Profielschets voor lid Raad van Toezicht SZR op bindende voordracht van de cliëntenraden. Vanwege het vertrek van een lid zijn wij op zoek naar een lid van de... ... Lees verder -->


 • Bedrijf: Szr
 • Voegde: 10 dagen geleden

10Feb

Raad Van Commissaris Lid vacature bij Bto Thuiszorg . Bto Thuiszorg opening grote carrière kans en werk vacature voor Raad Van Commissaris Lid positie. Deze werk vacature zal zijn open voor baankandidaat te beginnen op 10 Feb, 2018. Het hebben van voldoende inzicht over taken en rollen tussen Raad van Commissarissen en het bestuur ofwel bekend zijn met de onderwerpen van de corporate... ... Lees verder -->


02Feb

Leden Raad Van Toezicht Oxfam Novib vacature bij Oxfam Novib Den Haag. Oxfam Novib Den Haag opening grote carrière kans en werk vacature voor Leden Raad Van Toezicht Oxfam Novib positie. Deze werk vacature zal zijn open voor baankandidaat te beginnen op 02 Feb, 2018. Profiel lid van de raad van toezicht. Profiel van de Raad van toezicht. De voorzitter van de raad van toezicht is uit hoofde van het voorzitterschap lid van de... ... Lees verder -->


16Feb

Lid Voorzitter Raad Van Toezicht vacature bij Deventer Ziekenhuis Deventer. Deventer Ziekenhuis Deventer opening grote carrière kans en werk vacature voor Lid Voorzitter Raad Van Toezicht positie. Deze werk vacature zal zijn open voor baankandidaat te beginnen op 16 Feb, 2018. Raad van Toezicht. Lid en Voorzitter Raad van Toezicht. Per 1 juni 2018 Lid Raad van Toezicht (o.a. De Raad van Toezicht is belast met het houden van toezicht... ... Lees verder -->


16Feb

Vacature Lid Raad Van Commissarissen Dudok Wonen vacature bij Dudok Wonen Hilversum. Dudok Wonen Hilversum opening grote carrière kans en werk vacature voor Vacature Lid Raad Van Commissarissen Dudok Wonen positie. Deze werk vacature zal zijn open voor baankandidaat te beginnen op 16 Feb, 2018. De Raad van Commissarissen. De Raad van Commissarissen (RvC) van Dudok Wonen heeft tot taak toezicht te houden op het beleid van het bestuur en de algemene gang... ... Lees verder -->