15 May

Vervoerkundig Adviseur Vacature bij Provincie Utrecht Utrecht

Functietitel
Vervoerkundig Adviseur
Bedrijf
Provincie Utrecht
Locatie
Utrecht UT
Openingsdatum
15 May, 2018 7 hours ago

Provincie Utrecht Utrecht met spoed nodig onderstaande werk positie als de Vervoerkundig Adviseur. Lees deze personeelsadvertentie zorgvuldig alvorens het aanbrengen van. Er zijn enkele kwalificaties, ervaringen en vaardigheden eisen dat de werkgevers nodig hebben. Doet je carrière geschiedenis passen deze eisen? Ervoor begrijpen dat u de rol die je solliciteert en dat zorg ervoor dat het geschikt is met uw vaardigheden en kwalificaties te.

Volg de online aanwijzingen, vul alle benodigde velden, en alle relevante informatie, zodat uw aanvraag correct is ingediend. Wanneer u klikt op 'Apply This Job' knop (opent in nieuw venster) wordt u meegenomen naar het online sollicitatieformulier. Hier wordt u gevraagd om persoonlijke en contactgegevens te verstrekken, reageren op werkgerelateerde vragen, en laten zien hoe u voldoet aan de belangrijkste selectiecriteria.

Vervoerkundig Adviseur Vacature bij Provincie Utrecht Utrecht Vacatures Detail:

Voor het team Openbaar Vervoer Exploitatie is de Provincie Utrecht op zoek naar een:
Vervoerkundig adviseur
32-36 uur per week gedurende de periode 1 juni 2018 – 1 juli 2021 (met optie verlenging 1 jaar)

WIE ZIJN WIJ

De vraagstukken waar we als provincie voor staan worden steeds complexer en er wordt steeds meer verwacht van de overheid. Wij willen dat iedereen in de provincie Utrecht fantastisch woont, werkt en leeft. Samen zorgen wij voor een goede balans tussen groei en groen. Wij willen in 2022 de aantrekke¬lijkste regio van Europa zijn om te wonen, werken en leven. Het domein Mobiliteit draagt hieraan substantieel bij:

Met 180 enthousiaste en kundige mensen die met overtuiging willen bijdragen aan een nog mooiere provincie;

Vanuit de gedachte dat bereikbaarheid en goede doorstroming kritieke succesfactoren zijn om de provincie de aantrekkelijkste regio te laten zijn;

Steeds meer in samenwerking met onze partners in de regio.

Binnen het Domein Mobiliteit is het team Openbaar Vervoer Exploitatie verantwoordelijk voor een goed werkend OV-systeem vanuit de rol als concessieverlener; de concessiehouders zijn de vervoerders die dagelijks de reizigers vervoeren.
Voor de concessieverlenersrol van het team OV Exploitatie, in het bijzonder voor het maken van nieuwe afspraken met vervoerder en Asset Management zoeken wij extra versterking.
Alhoewel de meeste voorbereidingen en realisatie van de projecten ook door projectorganisaties/teams worden uitgevoerd, vergen de voorbereidingen en implementatie van dit nieuwe tramsysteem ook van de lijnorganisatie extra inzet.
Het team Asset Management, is eigenaar van de traminfrastructuur (inclusief trams) en stelt deze ter beschikking of verhuurt deze aan de vervoerder op basis van prestatie-afspraken. Dit maakt de organisatie en uitvoering van de tramexploitatie uniek binnen Nederland.
Ook bereidt de provincie zich voor op de komst van de toekomstige reiziger. Dit doet zij onder meer door het openbaar vervoersysteem verder te verbeteren, onder andere door investeringen in het (nieuwe) tramsysteem tussen de Uithof, Utrecht Centraal en IJsselstein/Nieuwegein. Deze investeringen zijn belegd binnen een aantal projecten die in samenhang worden gerealiseerd : realisatie van de Uithoflijn (project Uithoflijn), de bouw van een nieuwe tramremise (project NTR) en grootschalige vervangingswerkzaamheden op de bestaande SUNIJ-lijn , inclusief ombouw naar lage vloertramhalten en vervanging van het trammaterieel (project VRT).
Eind 2020 beschikt Utrecht daarmee over een geheel nieuw, uniform en hoogwaardig tramsysteem waarmee rond dagelijkse 56.000 tramreizigers vervoerd worden. Uitdagingen om dit tramsysteem dagelijks goed te laten functioneren zijn daarbij de zeer hoge frequente (16x per uur), het rijden met de langste trams van Europa (75 meter) door dynamische stedelijk gebied en het medegebruik van bussen (tot 60 keer per uur) op diverse deeltrajecten. En natuurlijk om tijdens deze realisatie- en implementatieperiode de dagelijkse reizigers ook zo goed mogelijk te blijven bedienen.

Wat ga je doen

Als Implementatie-adviseur tramexploitatie wordt je geplaatst binnen het team OV-exploitatie ten dienste van ons concessie- en contractbeheer. Daarbij speel jij in op de ontwikkelingen die de samenleving vraagt, waarbij de focus ligt op de (dagelijkse/toekomstige) reiziger. De diverse tramprojecten worden op dit moment gerealiseerd of voorbereid vanuit projectorganisatie/teams. Daarbij is afstemming en inbreng met het team OV-exploitatie essentieel, vanuit het inbrengen, concretiseren en borgen van de gestelde klanteisen.
De projecten leveren hun resultaten uiteindelijk op aan de staande organisatie (ontvangst), ook hierbij is team OV-exploitatie betrokken in de acceptatie. Het zogenaamde Proefbedrijf (het daadwerkelijk beproeven of alles functioneert zoals het dient te functioneren) is hierin een essentiële stap voordat er daadwerkelijk in exploitatie gegaan kan worden.
Tot slot wordt een nazorgfase voorzien, waar in exploitatie gereden gaat worden, en er op basis van deze dagelijkse praktijk de verdere optimalisatie- en leereffecten moeten worden geïdentificeerd en worden geïmplementeerd totdat er een robuust en efficiënt tramvervoersysteem staat waarmee de regio weer jaren vooruit kan. In deze verschillende projectenfases moet de inbreng en continuïteit vanuit de concessiebeheerder worden geborgd.

Je werkt hier, samen met je directe collega’s in het team OV-exploitatie, nauw samen met diverse andere (interne/externe) partijen, die vanuit technische, operationele of realisatieopgave ook andere belangen inbrengen dan alleen de reizigers(focus). Uiteraard spelen financiële belangen een rol (investerings/beheer/exploitatiekosten).

Jij weet diverse tegenstrijdige belangen en partijen met elkaar te verbinden. En bent in staat om afspraken vast te leggen en te bewaken, zogenaamde onoverbrugbare tegenstrijdigheden te vertalen naar beslisinformatie voor het hogere management en bij te dragen aan een structureel hoogwaardig concessiemanagement waarin alle partijen (concessieverlener, vervoerder en asset manager) optimaal presteren.

Je bent je bewust dat de implementatie van het vernieuwde tramsysteem een groeitraject is en daarmee ook een leertraject is (waarin fouten gemaakt gaan worden en bijstellingen nodig zijn).

Je kunt omgaan met de druk die dit oplevert; het OV-systeem wordt immers maatschappelijk uiteraard ook kritisch gevolgd. En terecht: jouw resultaten worden straks dagelijks door ruim 56.000 tramreizigers ervaren!

Je werkzaamheden zijn:

  • Deelname in projectteams, met als taak het bewaken en nader invullen van het Programma van Eisen naar gerealiseerde ontwerpeisen van het tramsysteem en het beoordelen of voldaan is aan de gestelde Topeisen.
  • Deelname in de Projectgroep Proefbedrijf Uithoflijn en VRT, waaronder het opstellen en bewaken van de te formuleren/gestelde acceptatiecriteria door de concessiebeheerder.
  • Uitwerken van de beleids-/concessiedoelen naar prestatie-afspraken met vervoerder en assetmanager en het monitoren/optimaliseren van de geleverde prestaties tijdens de exploitatie/nazorgfase
  • Vertalen van de gestelde/geleverde prestaties van het tramsysteem naar de gevolgen voor de exploitatiekosten.
  • Bewaken en afstemmen van de gestelde Werkzaamheden afstemmen met opdrachtgevers en medewerkers uit verschillende teams en projecten.
  • Je neemt deel aan het Vervoerkundig overleg, het Concessiebeheer overleg en overige interne project- en teamoverleggen.
Wat bieden wij

Het salaris voor deze functie bedraagt maximaal € 4.696,60 bruto per maand op basis van een fulltime dienstverband (schaalniveau 11). De provincie Utrecht beschikt over uitstekende secundaire arbeidsvoorwaarden zoals het Individuele Keuze Budget van 22,37% (tot en met schaal 13). Je beschikt als medewerk(st)er zelf over dit budget en je bepaalt zelf wanneer je welk deel ervan laat uitbetalen, bovenop je maandelijkse salaris. De provincie Utrecht hecht veel waarde aan een gezonde balans tussen werk en privé en kent een ruime ATV regeling. Daarnaast vinden we het belangrijk dat iedereen de kans krijgt om naar vermogen te werken. In het kader van de participatiewet nodigen we daarom juist ook kandidaten met een registratie in het doelgroepenregister van harte uit om op deze functie te solliciteren.

Wat verwachten wij

  • Een afgeronde HBO opleiding.
  • In de laatste 8 jaar van je loopbaan heb je minimaal 4 jaar werkervaring in een adviserende functie over infrastructurele projecten.
  • Minimaal 3 jaar werkervaring waarbij de koppeling gelegd is tussen de ontwikkeling en realisatie van de complexe projecten naar de oplevering van projecten en ingebruikname/exploitatie hiervan, bijvoorbeeld: door het vertalen van projecteisen naar klanteisen en het opstellen en bewaken van Service Level Agreements.
  • Minimaal 3 jaar werkervaring op het vakgebied (stedelijke) railsystemen, specifiek op vervoerkundig gebied, bijvoorbeeld: netwerkontwerp, vervoerwaardes studies, exploitatiekosten- en opbrengsten, Zero Emission busprojecten, analyse van diverse databronnen, businesscases en maatschappelijke kosten baten analyses (MKBA’s);


Werk Vacatures Gerelateerd aan Vervoerkundig Adviseur:

15May

Vervoerkundig Adviseur vacature bij Provincie Utrecht Utrecht. Provincie Utrecht Utrecht opening grote carrière kans en werk vacature voor Vervoerkundig Adviseur positie. Deze werk vacature zal zijn open voor baankandidaat te beginnen op 15 May, 2018. Minimaal 3 jaar werkervaring op het vakgebied (stedelijke) railsystemen, specifiek op vervoerkundig gebied, bijvoorbeeld:.... ... Lees verder -->