15 May

Programmamanager Smart Mobility Vacature bij Provincie Utrecht Utrecht

Functietitel
Programmamanager Smart Mobility
Bedrijf
Provincie Utrecht
Locatie
Utrecht UT
Openingsdatum
15 May, 2018 7 hours ago

Provincie Utrecht Utrecht met spoed nodig onderstaande werk positie als de Programmamanager Smart Mobility. Lees deze personeelsadvertentie zorgvuldig alvorens het aanbrengen van. Er zijn enkele kwalificaties, ervaringen en vaardigheden eisen dat de werkgevers nodig hebben. Doet je carrière geschiedenis passen deze eisen? Ervoor begrijpen dat u de rol die je solliciteert en dat zorg ervoor dat het geschikt is met uw vaardigheden en kwalificaties te.

Volg de online aanwijzingen, vul alle benodigde velden, en alle relevante informatie, zodat uw aanvraag correct is ingediend. Wanneer u klikt op 'Apply This Job' knop (opent in nieuw venster) wordt u meegenomen naar het online sollicitatieformulier. Hier wordt u gevraagd om persoonlijke en contactgegevens te verstrekken, reageren op werkgerelateerde vragen, en laten zien hoe u voldoet aan de belangrijkste selectiecriteria.

Programmamanager Smart Mobility Vacature bij Provincie Utrecht Utrecht Vacatures Detail:

Voor de afdeling Mobiliteit is de Provincie Utrecht op zoek naar een:
Programmamanager Smart Mobility
[Fulltime voor een periode van drie jaar]

WIE ZIJN WIJ

De Provincie Utrecht is een van de meest concurrerende regio’s van Europa. Een goede bereikbaarheid is van groot belang voor de kracht en aantrekkelijkheid van ons gebied en voor de concurrentiepositie van onze provincie. Wij zetten daarom in op een mobiliteitsnetwerk dat mensen en goederen snel op hun bestemming brengt, maar dat ook dienstbaar is aan de maatschappelijke behoeftes als duurzame welvaart, leefbaarheid en welzijn.
Domein Mobiliteit
Binnen het domein Mobiliteit zijn alle op mobiliteit gerichte werkzaamheden samengevoegd, zowel beleid als uitvoering. Onze kernwaarden zijn dat we elkaars talenten benutten, vernieuwend zijn en toegevoegde waarde voor collega's en omgeving hebben. Uitgangspunten binnen het domein zijn multimodaliteit en dynamisch programmeren. Het domein heeft een vijftal opgaven waaraan gewerkt wordt. Jij komt te werken binnen de opgave Slimme Mobiliteit: gebiedsontwikkeling en innovatie.
Smart Mobility
De regio Utrecht is de draaischijf van Nederland en de meest competitieve regio van Europa. Een goede bereikbaarheid is van groot belang voor de kracht en aantrekkelijkheid van ons gebied. Naast het blijven investeren in wegen, openbaar vervoer en fietsvoorzieningen, kijken we ook naar nieuwe technieken en diensten. Smart mobility speelt daarbij een belangrijke rol: innovatieve dataverwerking (big data), autonome voertuigen, automatisering in verkeersmanagement en nieuwe informatie- en mobiliteitsdiensten.
We doen dat via een open community, waarin wij samenwerking en uitwisseling tussen verschillende partijen en actoren in de regio, overheden, wegbeheerders en marktpartijen (kennisinstellingen en bedrijfsleven), smeden tot nieuwe coalities. Bij smart mobility speelt het uitwisselen en slim verwerken van data een belangrijke rol. Niet alleen bedrijven maar ook de provincie is één van de leveranciers. We hebben 150 meetpunten langs onze 350 kilometer provinciale weg. Dat levert interessante data op, die we beschikbaar stellen aan de markt, zodat zij de technieken kunnen doorontwikkelen. Dat zijn partijen die zich bezighouden met intelligente transportsystemen en de inrichting van de slimme weg, of die zich richten op (individueel) reizigersadvies, multimodale verkeersinformatiediensten en zelfs volledig geïntegreerde mobiliteitsdiensten.
Ook de factor gedrag speelt uiteraard een belangrijke rol. Uiteindelijk bepalen we zelf of we de auto pakken, op de e-bike springen of de trein nemen.

Wat ga je doen

Als programmamanager ben je verantwoordelijk voor het initiëren en realiseren van complexe mobiliteitsopgaven op het gebied van Smart Mobility. Je bespreekt op proactieve wijze met je opdrachtgever, het bestuur en het management de strategie, aanpak en voortgang van het project. Je adviseert hen over de te volgen koers en je zorgt voor de uitvoering van het project. Hierbij heb je zowel oog voor de inhoud als het proces. Daarnaast:

weet je vraagstukken terug te brengen tot de essentie en een effectieve aanpak

zijn inhoud en analyse essentieel voor je, maar gaan deze niet met je aan de haal

ontsluit je zowel binnen als buiten de eigen organisatie expertise en bestuurlijke krachten en zet je deze in als stuwende motor

zet je relevante kaders constructief in of creëert deze wanneer nodig; technisch, juridisch en bestuurlijk

geef je leiding aan projectgroepen, bind je partners aan het project en ben je dé gesprekspartner voor stakeholders en andere interne en externe betrokkenen

stuur je collega’s aan op een coachende wijze, gericht op persoonlijke ontwikkeling en resultaat

lever je input voor beleidskeuzes
Dit kom je tegen in jouw functie!
Wij zijn de eerste regio die op basis van actuele gegevens over het autoverkeer, het fietsverkeer en het OV de dagelijkse verkeersafwikkeling integraal gaat regelen. Wij zetten hierbij in op fietsdetectie in combinatie met real-time bezetting en GPS locatie van bussen. Dit verbinden we met het lopende project “intelligente verkeerslichten”(iVRI). Zo koppelen wij, onder meer in het project Utrecht Science Park (USP) concreet de modaliteiten aan elkaar.
In Zeist start binnenkort een pilot om de integratie van e-bikes en het openbaar vervoer te verbeteren. Door slimme fietskluizen, die via een app zijn te reserveren, kunnen incidentele reizigers gebruikmaken van veilige fietsenstallingen.
Verder hebben we het initiatief genomen voor nieuwe mobiliteitsdiensten die worden aangeboden op het Utrecht Science Park (USP). Met een financiering via Goed op Weg en Utrecht Science Park worden sinds juni 2017 free floating deelfietsen en auto’s aangeboden.
Op Europees niveau participeert de provincie met Rijkswaterstaat, Engeland, Frankrijk, en Vlaanderen in het EU-project InterCor. Doel is te leren door het concreet in onze regio uitvoeren van internationale pilots gericht op introductie van nieuwe mogelijkheden en toepassingen.
Op de N401 (Kockengen) experimenteren we op kleine schaal met mogelijkheden voor een weg van de toekomst: energie uit wortels van planten (plant-e) om tellussen te voorzien van energie, en energie uit de weg: Wattway, zonnepanelen op het wegdek. Daar combineren we smart mobility met smart energy. Dat is natuurlijk een prachtige ontwikkeling, omdat we daarmee ook bijdragen aan kennisontwikkeling. Ook bij de aanleg en het onderhoud van onze wegen moeten we rekening houden met de kansen die nieuwe technologieën en toekomstige ontwikkelingen bieden.”

Wat bieden wij

Een uitstekend salaris van min € 4.068,89 en max. € 5.812,69 bruto per maand op basis van een 36-urige werkweek (schaal 13)

Uitstekende secundaire arbeidsvoorwaarden, zoals het Individuele Keuze Budget (IKB) van circa 22,37% bovenop je maandelijkse salaris

Een werkgever die veel waarde hecht aan een gezonde balans tussen werk en privé

Veel mogelijkheden om jezelf te ontwikkelen via een eigen persoonlijk ontwikkelbudget

Uitdagend werk, leuke collega’s en een dynamische omgeving

Wat verwachten wij

HBO+/WO werk- en denkniveau

Kennis van regionale, nationale en internationale initiatieven op het gebied van Smart Mobility.

Ervaring met innovatie en innovatieve samenwerkingsverbanden Markt-Overheid

Logische gesprekspartner op directieniveau bij relevante marktpartijen

Ruime ervaring met management van innovatieve ICT-projecten

Ervaring met het sturen op programmatische doelen in een veranderende in- en externe omgeving

Affiniteit met complexe multimodale (Urban) vervoersvraagstukken met accent op collectief vervoer

Je zet in op ex-ante, ex-post evaluatie en stuurt op Lessons Learned
Jouw profiel

Je bent van het type ‘zelfstartend en zelfsturend’ en ‘minder woorden meer daden’.

Je beschikt over verbindingskracht, toont persoonlijk leiderschap, inspireert en creëert voorwaarden voor succes.

Nieuwsgierigheid en belangstelling vormen bij je opdrachten het vertrekpunt.

Je verkent stelselmatig de arena waarin je opereert om inzichten op te halen en kansen te ontdekken.

Intern ben je trefzeker door een goed ontwikkeld gevoel voor de organisatie. Extern word je gezien als een centrale speler in het netwerk. Natuurlijk heb je veel plezier in je werk en dit werkt aanstekelijk. Mensen waarmee je samenwerkt willen met je meedoen.

Je hebt zelf complexe projecten of programma’s, waarin meerdere partners actief participeerden opgezet, gedraaid en tot een interessant resultaat gebracht. Jij hebt in dit samenwerkingsverband het verschil gemaakt.


Werk Vacatures Gerelateerd aan Programmamanager Smart Mobility:

15May

Programmamanager Smart Mobility vacature bij Provincie Utrecht Utrecht. Provincie Utrecht Utrecht opening grote carrière kans en werk vacature voor Programmamanager Smart Mobility positie. Deze werk vacature zal zijn open voor baankandidaat te beginnen op 15 May, 2018. Programmamanager Smart Mobility. Daar combineren we smart mobility met smart energy. Smart mobility speelt daarbij een belangrijke rol:.... ... Lees verder -->