13 Jun

Orthopedagoog Ondersteuningsco Rdinator Vacature bij Pontem College Nijmegen

Functietitel
Orthopedagoog Ondersteuningsco Rdinator
Bedrijf
Pontem College
Locatie
Nijmegen GE
Openingsdatum
13 Jun, 2018 30+ days ago

Pontem College Nijmegen met spoed nodig onderstaande werk positie als de Orthopedagoog Ondersteuningsco Rdinator. Lees deze personeelsadvertentie zorgvuldig alvorens het aanbrengen van. Er zijn enkele kwalificaties, ervaringen en vaardigheden eisen dat de werkgevers nodig hebben. Doet je carrière geschiedenis passen deze eisen? Ervoor begrijpen dat u de rol die je solliciteert en dat zorg ervoor dat het geschikt is met uw vaardigheden en kwalificaties te.

Volg de online aanwijzingen, vul alle benodigde velden, en alle relevante informatie, zodat uw aanvraag correct is ingediend. Wanneer u klikt op 'Apply This Job' knop (opent in nieuw venster) wordt u meegenomen naar het online sollicitatieformulier. Hier wordt u gevraagd om persoonlijke en contactgegevens te verstrekken, reageren op werkgerelateerde vragen, en laten zien hoe u voldoet aan de belangrijkste selectiecriteria.

Orthopedagoog Ondersteuningsco Rdinator Vacature bij Pontem College Nijmegen Vacatures Detail:

Functie Omschrijving:
Scholengroep Rijk van Nijmegen is een bestuurlijk samenwerkingsverband van een aantal scholen voor VO in Nijmegen en omgeving: het Canisius College, het Kandinsky College, de Jorismavo, het Pontem College, het Rijks vmbo campus en de NSG Groenewoud.

Met ingang van het nieuwe schooljaar zijn wij op zoek naar een deskundige en enthousiaste:

Orthopedagoog/ ondersteuningscoördinator ( 0,4 Fte )

De werkzaamheden worden verricht op het Pontem College locatie Akkerlaan. Het Pontem College locatie Akkerlaan is een school voor nieuwkomers die een doorschakelperspectief hebben in het voortgezet onderwijs in de regio Nijmegen. De leerlingen zijn in de leeftijd
van 12-15 jaar. Het Pontem College telt bij aanvang van het schooljaar 18-19 ong. 50 leerlingen.

De orthopedagoog/ondersteuningcoördinator neemt deel aan het extern zorgteam en is lid van het team. In de visie van de school vervult hij/zij een sleutelrol als het gaat om (ondersteuning van) interventies die ten goede komen van het leren van de leerling
in de groep. Daarnaast kan onderzoek een bijdrage leveren aan interventies t.b.v. voortgang van het leren.

Van de te benoemen functionaris wordt verwacht dat hij/zij:

 • docenten kan ondersteunen bij het analyseren van hulpvragen
van leerlingen en kan ondersteunen bij acties gericht op de

voortgang van het leren in de groep.

 • waar nodig docenten en leerlingen kan observeren
 • in het team een actieve bijdrage kan leveren aan vormen van
teamleren gericht op het vergroten van handelingsbekwaamheid

van docenten

 • in het team het voortouw neemt m.b.t. de aanpak die een
gezond pedagogisch klimaat beoogt

 • mentor, team en schoolleiding kan adviseren m.b.t. leerlingen
die een aanvullend zorgarrangement nodig hebben en waarvoor

een Ontwikkelings Perspectief Plan (OPP) moet worden

opgesteld

 • psychodiagnostisch en orthodidactisch onderzoek kan verrichten
en onderzoeksgegevens kan vertalen naar handelingsadviezen

 • (groepjes) leerlingen kan begeleiden bij specifieke hulpvragen
 • waar nodig, contacten met de ouders/opvoeders onderhoudt ter
verkrijging van een beeld van de leerling, de vorderingen en

gedragingen van de leerling in de thuissituatie en adviseert over

de aanpak op school en de externe hulpverlening van de

leerling

 • thematische voorlichting kan geven over vormen van
probleemgedrag en andere specifieke hulpvragen

De functie betreft een tijdelijke functie tot 1 februari 2019 met een mogelijke verlenging tot 1 augustus 2019.

De werkzaamheden omvatten:
 • Het houden van de regie over de extra ondersteuning binnen
school

 • Aanspreekpunt voor alle ondersteuningsvragen vanuit het team
en vanuit externe instanties

 • Deelnemen aan intern en extern zorgoverleg
 • Aanspreekpunt vanuit het management voor beleidszaken op
het gebied van ondersteuning.

Profielkenmerken:
Onze nieuwe collega is optimistisch en beschouwt het bouwen aan handelingsperspectieven t.b.v. leerlingen samen met collega’s als een echte uitdaging. Hij/zij gaat daarbij weerbarstige begeleidingssituaties niet uit de weg. Onze nieuwe collega is communicatief
sterk en functioneert goed in teamverband. Naast het enthousiasmeren en stimuleren gaat onze nieuwe collega respectvolle confrontaties niet uit de weg en laat hierbij zien dat hij/zij over leiderschapskwaliteiten beschikt. Tenslotte is hij/ zij behoorlijk
stressbestendig en flexibel inzetbaar. De coachende rol is een vertrouwde rol.

Wij bieden:
 • een betrekking bij een school die werkt vanuit de opvatting dat
de school een belangrijke rol speelt in een cruciale fase van de

(Nederlandse) schoolloopbaan

 • een kleinschalige omgeving
 • een tijdelijk dienstverband
 • goede secundaire arbeidsvoorwaarden (cao-vo)
 • inschaling in S09/S10
Wij vragen:
 • een orthopedagoog/ondersteuningscoördinator
 • meerdere jaren ervaring in vergelijkbare werksituaties is een
voorwaarde

 • in het bezit is van de juiste kwalificatie ( minimaal HBO
pedagogiek )

 • een medewerker die de visie van de school op leerlingenzorg
onderschrijft en daarop aangesproken wil worden

Informatie over de vacature:
 • voor informatie over deze vacature kunt u terecht bij de heer
Th. Galesloot (024 3551033 ) of dhr. B. Boensma

(024 3333092)

 • website: www.pontemcollege.nl
 • de sollicitatietermijn sluit 17 augustus 2018.
Functie-eisen:Arbeidsvoorwaarden:
Sollicitatie informatie:Over de school:
Kernwoorden: Orthopedagoog Nijmegen docent leraar


Werk Vacatures Gerelateerd aan Orthopedagoog Ondersteuningsco Rdinator: