15 May

Integrale Schulddienstverlener Volgens Het Baas Concept Vacature bij Gemeente Hellevoetsluis Hellevoetsluis

Functietitel
Integrale Schulddienstverlener Volgens Het Baas Concept
Bedrijf
Gemeente Hellevoetsluis
Locatie
Hellevoetsluis ZH
Openingsdatum
15 May, 2018 6 days ago

Gemeente Hellevoetsluis Hellevoetsluis met spoed nodig onderstaande werk positie als de Integrale Schulddienstverlener Volgens Het Baas Concept. Lees deze personeelsadvertentie zorgvuldig alvorens het aanbrengen van. Er zijn enkele kwalificaties, ervaringen en vaardigheden eisen dat de werkgevers nodig hebben. Doet je carrière geschiedenis passen deze eisen? Ervoor begrijpen dat u de rol die je solliciteert en dat zorg ervoor dat het geschikt is met uw vaardigheden en kwalificaties te.

Volg de online aanwijzingen, vul alle benodigde velden, en alle relevante informatie, zodat uw aanvraag correct is ingediend. Wanneer u klikt op 'Apply This Job' knop (opent in nieuw venster) wordt u meegenomen naar het online sollicitatieformulier. Hier wordt u gevraagd om persoonlijke en contactgegevens te verstrekken, reageren op werkgerelateerde vragen, en laten zien hoe u voldoet aan de belangrijkste selectiecriteria.

Integrale Schulddienstverlener Volgens Het Baas Concept Vacature bij Gemeente Hellevoetsluis Hellevoetsluis Vacatures Detail:

INTEGRALE SCHULDDIENSTVERLENING VOLGENS HET BAAS-CONCEPT

Hellevoetsluis zet in op een brede aanpak van de gemeentelijke schulddienstverlening, met binnen fase I aandacht voor maatwerk en achterliggende oorzaken van de schuldproblemen. Het BAAS-concept wordt zichtbaar vanuit een multidisciplinair team met een outreachende werkwijze en via het individuele Plan van Aanpak, waarbinnen naast schulddienstverlening ook uitdrukkelijke interventies zijn opgenomen die binnen het specialisme Maatschappelijk Werk liggen, omdat schuldenproblematiek meestal niet op zichzelf staat. Naast financiële problemen spelen er regelmatig ook psychosociale of fysieke problemen, problemen met werk of in de gezinssituatie. Deze problemen kunnen de oorzaak zijn van schulden of het oplossen van schulden in de weg staan. Schulddienstverlening is binnen de afdeling WIZ zo gepositioneerd dat deze achterliggende problemen integraal aangepakt kunnen worden in samenwerking met andere teams en partners binnen en buiten de gemeente. De integraal schulddienstverlener werkt onder hiërarchische leiding van teamcoördinator Zorg van de gemeente Hellevoetsluis.

Functie-inhoud

De integraal schulddienstverlener voert - conform de NVVK normen - werkzaamheden uit in het kader van aanmelding, intake, stabilisatie, regievoering, nazorg, duurzame financiële dienstverlening (DFD), preventie en vroegsignalering. Op basis van de uitkomsten van de stabilisatiefase leidt de integraal schulddienstverlener - in samenwerking met de casusregisseur -de cliënt door naar een externe partner voor de uitvoering van de schuldregeling of naar maatschappelijk werk als casusregisseur bij DFD, indien de cliënt onvoldoende stabiel is voor het opstarten van een schuldregeling. Tijdens en na de schuldregeling ontvangt de cliënt nazorg vanuit de casusregisseur van maatschappelijk werk.

Functietaken Schulddienstverlener

Voeren van intake-, coaching-, vervolg- en eindgesprekken met cliënten;

Inventariseren en analyseren van de persoonlijke financiële situatie en schuldenproblematiek van de cliënt;

Opstellen van een Plan van Aanpak voor de cliënt en voortgangsrapportages;

Geven van voorlichting en coaching ter bevordering van de financiële zelfredzaamheid van de cliënt;

Doorverwijzing cliënten naar een bewindvoerder of budgetbeheerder ter stabilisatie van de financiële situatie;

Onderhouden van contacten met hulpverleningsinstanties en schuldeisers;Signalering overige problematiek en zo nodig doorverwijzing naar hulpverleningsinstanties;
Wat vragen wij?

HBO werk- en denkniveau;

Opleiding Sociaal Juridische Dienstverlening of Maatschappelijk Werk in combinatie met uitstroomminor Schuldhulpverlening, aangevuld met relevante cursussen of vergelijkbaar;

Actuele kennis en vaardigheden, waaronder de wet gemeentelijke schuldhulpverlening, faillissementswetgeving en bekend met de NVVK richtlijnen;

Actuele kennis en ervaring met de dagelijkse werkzaamheden van de schulddienstverlener binnen Fase I van de integrale schulddienstverlening, w.o. het opstellen van een Plan van Aanpak en het coachen/ adviseren van cliënten;

Kennis van inkomenscomponenten en voorkomende mogelijkheden voor inkomensreparatie, inclusief financiële tegemoetkomingsregelingen;

Kennis van de Sociale Kaart van Hellevoetsluis en omgeving of in staat zich dit snel eigen te maken;

Bereidheid om kennis- en vaardigheden op niveau te houden.

Gewenste competenties

Maakt een duidelijke en positieve indruk;

Is in staat om op professionele wijze een gesprek te voeren en te leiden, met gebruik making van gesprekstechnieken als doorvragen, confronteren en technieken voor een slechtnieuwsgesprek;

Is in staat zich in te leven in de belevingswereld van de cliënt en kan hier, waar mogelijk, op inspelen;

Zet cliënten ertoe aan resultaten te realiseren en problemen (zelfstandig) op te lossen;

Investeert actief in het opbouwen van goede werk-/klantrelaties;

Streeft naar goede samenwerken met betrokken instanties en partnerorganisaties;Neemt zo nodig de rol van bemiddelaar op zich bij onenigheid tussen anderen;

Toont zich integer en handelt consequent in lijn met de binnen de organisatie, (beroeps)groep; en/of maatschappij geldende normen en waarden;

Houdt rekening met de omgeving en respecteert verschillen tussen mensen.


Werk Vacatures Gerelateerd aan Integrale Schulddienstverlener Volgens Het Baas Concept:

15May

Integrale Schulddienstverlener Volgens Het Baas Concept vacature bij Gemeente Hellevoetsluis Hellevoetsluis. Gemeente Hellevoetsluis Hellevoetsluis opening grote carrière kans en werk vacature voor Integrale Schulddienstverlener Volgens Het Baas Concept positie. Deze werk vacature zal zijn open voor baankandidaat te beginnen op 15 May, 2018. INTEGRALE SCHULDDIENSTVERLENING VOLGENS HET BAAS-CONCEPT*. Vacature Integrale Schulddienstverlener (volgens het BAAS-concept)*.... ... Lees verder -->