13 Jan

Leden Raad Van Toezicht Vacature bij Landschapsbeheer Drenthe Assen

Functietitel
Leden Raad Van Toezicht
Bedrijf
Landschapsbeheer Drenthe
Locatie
Assen DR
Openingsdatum
13 Jan, 2018 30+ days ago

Landschapsbeheer Drenthe Assen met spoed nodig onderstaande werk positie als de Leden Raad Van Toezicht. Lees deze personeelsadvertentie zorgvuldig alvorens het aanbrengen van. Er zijn enkele kwalificaties, ervaringen en vaardigheden eisen dat de werkgevers nodig hebben. Doet je carrière geschiedenis passen deze eisen? Ervoor begrijpen dat u de rol die je solliciteert en dat zorg ervoor dat het geschikt is met uw vaardigheden en kwalificaties te.

Volg de online aanwijzingen, vul alle benodigde velden, en alle relevante informatie, zodat uw aanvraag correct is ingediend. Wanneer u klikt op 'Apply This Job' knop (opent in nieuw venster) wordt u meegenomen naar het online sollicitatieformulier. Hier wordt u gevraagd om persoonlijke en contactgegevens te verstrekken, reageren op werkgerelateerde vragen, en laten zien hoe u voldoet aan de belangrijkste selectiecriteria.

Leden Raad Van Toezicht Vacature bij Landschapsbeheer Drenthe Assen Vacatures Detail:

Met ingang van maart 2018 zijn er twee plaatsen beschikbaar in de Raad van Toezicht (RVT) van Landschapsbeheer Drenthe. De RVT heeft een toezichthoudende rol, maar zal en wil in de ‘dagelijkse’ praktijk betrokken zijn bij de koers en het beleid van de stichting. Bekijk voor algemene informatie en de gevraagde competenties het Werkprofiel RVT Landschapsbeheer Drenthe .

Landschapsbeheer Drenthe heeft in 2012 gekozen voor de koers ‘Streekbeheer’ door en met bewoners. Dit houdt in dat er is geïnvesteerd in de initiëring en de facilitering van bewoners die zelf aan de slag willen met hun eigen (groene) leefomgeving. In Drenthe zijn veel mensen die zich hiervoor (willen) inzetten. Dit uit zich dan ook in een jaarlijkse groei in het aantal vrijwilligers dat wordt ondersteund door Landschapsbeheer Drenthe. Maar ook investeren in het ontwikkelen van grootschalige landschapsherstelprojecten blijft noodzakelijk om de waardevolle landschapskwaliteit voor de toekomst te borgen.

De samenleving en de positionering van Landschapsbeheer daarin is zeer dynamisch. Redenen om kritisch te blijven kijken naar de koers en de invulling van het beleid.

Vacatures

Er is ruimte voor een toezichthouder met portefeuille financiën en een toezichthouder met affiniteit en kennis van marketing en fondsenwerving. De vacatures ontstaan wegens het vertrek van een lid en een uitbreiding op de bestaande expertises. Met de invulling van beide vacatures bestaat de Raad van Toezicht uit vijf personen.

NB: de RVT is een onbezoldigde functie. Reis- en onkosten worden wel vergoed.

Portefeuille financiën

De portefeuillehouder financiën is voorzitter van de financiële auditcommissie. Deze commissie bestaat uit twee leden van de RVT, de directeur/bestuurder en de administrateur van Landschapsbeheer Drenthe. In de auditcommissie worden voorafgaand aan de RVT-vergaderingen de financiële stukken voorbesproken die vervolgens door de portefeuillehouder in de RVT vergaderingen worden toegelicht en waar nodig door de RVT goedgekeurd (begroting/jaarrekening). De portefeuillehouder is namens de RVT tevens contactpersoon voor de accountant.

De Stichting is financieel gezond.

Portefeuille Marketing en Fondsenwerving

Landschapsbeheer Drenthe wordt voor het overgrote deel gefinancierd door de provincie Drenthe en de gemeenten en krijgt een bijdrage van de Nationale Postcode Loterij. De portefeuillehouder Marketing en Fondsenwerving kan een actieve invulling geven aan het signaleren van kansen voor overige financieringsbronnen en ondersteuning bieden in het verzilveren van deze mogelijkheden.

In de vertegenwoordiging van de sectoren Openbaar bestuur, agrarisch en maatschappelijk/sociaal/educatief is de Raad van Toezicht reeds voorzien. Omdat de huidige RVT enkel uit mannen bestaat gaat bij gelijke geschiktheid de voorkeur uit naar een vrouwelijke portefeuillehouder.

Procedure

De werving zal plaatsvinden via een selectieprocedure.

Reacties graag uiterlijk 4 februari schriftelijk/per mail richten aan de voorzitter Klaas Smid, p.a.via onderstaand formulier.

Op basis van de inzendingen worden geselecteerde kandidaten uitgenodigd voor gesprekken met de huidige RVT en de directeur/bestuurder op 14 februari vanaf 15:30 uur.

De benoeming vindt plaats in de RVT vergadering op 15-03-2018.


Werk Vacatures Gerelateerd aan Leden Raad Van Toezicht:

05Mar

Lid Raad Van Toezicht vacature bij Rijksdienst Caribisch Nederland . Rijksdienst Caribisch Nederland opening grote carrière kans en werk vacature voor Lid Raad Van Toezicht positie. Deze werk vacature zal zijn open voor baankandidaat te beginnen op 05 Mar, 2018. De in het Reglement van de Raad van Toezicht van Stichting Reclassering Caribisch Nederland voorgeschreven taken inzake toezicht houden.... ... Lees verder -->


15Mar

Leden Raad Van Toezicht Fte vacature bij Bedrijf Baarn. Bedrijf Baarn opening grote carrière kans en werk vacature voor Leden Raad Van Toezicht Fte positie. Deze werk vacature zal zijn open voor baankandidaat te beginnen op 15 Mar, 2018. Leden voor de raad van toezicht. Lid Raad Van Toezicht. Leden Raad van Toezicht (0,1 – 1,0 FTE). Competenties lid raad van toezicht.... ... Lees verder -->


20Feb

Lid Raad Van Toezicht Fte vacature bij Bedrijf Rotterdam. Bedrijf Rotterdam opening grote carrière kans en werk vacature voor Lid Raad Van Toezicht Fte positie. Deze werk vacature zal zijn open voor baankandidaat te beginnen op 20 Feb, 2018. Leden van de Raad van Toezicht. Lid Raad Van Toezicht. Lid Raad van Toezicht (0,1-1,0 FTE). De Raad van Toezicht vergadert minimaal vier keer per jaar.... ... Lees verder -->


14Mar

Lid Raad Van Toezicht Fte vacature bij Bedrijf Gouda. Bedrijf Gouda opening grote carrière kans en werk vacature voor Lid Raad Van Toezicht Fte positie. Deze werk vacature zal zijn open voor baankandidaat te beginnen op 14 Mar, 2018. Lid Raad Van Toezicht. De Raad van toezicht bestaat uit vijf leden die gezamenlijk drie rollen vervullen:. Lid Raad van Toezicht (0,1 – 1,0 FTE).... ... Lees verder -->


08Mar

Lid Raad Van Toezicht vacature bij Diakonessenhuis Utrecht. Diakonessenhuis Utrecht opening grote carrière kans en werk vacature voor Lid Raad Van Toezicht positie. Deze werk vacature zal zijn open voor baankandidaat te beginnen op 08 Mar, 2018. Raad van Toezicht. De Raad van Toezicht van het Diakonessenhuis bestaat uit vijf leden. Lid Raad van Toezicht aandachtsgebieden zorginhoudelijk, kwaliteit en... ... Lees verder -->