13 Jan

Groepsleerkracht Islamitische Basisschool Vacature bij The School Factory Hoorn

Functietitel
Groepsleerkracht Islamitische Basisschool
Bedrijf
The School Factory
Locatie
Hoorn NH
Openingsdatum
13 Jan, 2018 30+ days ago

The School Factory Hoorn met spoed nodig onderstaande werk positie als de Groepsleerkracht Islamitische Basisschool. Lees deze personeelsadvertentie zorgvuldig alvorens het aanbrengen van. Er zijn enkele kwalificaties, ervaringen en vaardigheden eisen dat de werkgevers nodig hebben. Doet je carrière geschiedenis passen deze eisen? Ervoor begrijpen dat u de rol die je solliciteert en dat zorg ervoor dat het geschikt is met uw vaardigheden en kwalificaties te.

Volg de online aanwijzingen, vul alle benodigde velden, en alle relevante informatie, zodat uw aanvraag correct is ingediend. Wanneer u klikt op 'Apply This Job' knop (opent in nieuw venster) wordt u meegenomen naar het online sollicitatieformulier. Hier wordt u gevraagd om persoonlijke en contactgegevens te verstrekken, reageren op werkgerelateerde vragen, en laten zien hoe u voldoet aan de belangrijkste selectiecriteria.

Groepsleerkracht Islamitische Basisschool Vacature bij The School Factory Hoorn Vacatures Detail:

Taken en verantwoordelijkheden

Wij zijn een nieuwe Nederlandse school op Islamitische grondslag

Onze scholen:
De alif (???) is de eerste letter van het Arabisch alfabet. Maar ook van het Fenicische, Hebreeuwse, Griekse en Latijnse alfabet. Daarom heet het ook alfa – bet. De Grieken zeggen alfa beta.
De Joden zegen alef – bet. De Arabieren zeggen alif – be.
De Feniciërs, de Latijnen, de Grieken, de Hebreeërs en de Arabieren, hebben dus allemaal de Alif/Aleph als eerste letter van hun alfabet.

Door zijn vorm is de Alif het cijfer 1. Het symboliseert daarmee ook het wezen van God – eenheid – en met de Alif begint Zijn Naam: Allah. Maar met de Alif beginnen ook het alfabet en begint de naam van de eerste mens: Adam.

Wij zijn een Nederlandse school op Islamitische grondslag die open staat voor alle kinderen, ongeacht hun sociale, politieke en religieuze achtergrond.

Wij zien elk kind als uniek schepsel van Allah. Daarmee is ieder kind bijzonder en vraagt om een eigen en persoonlijke benadering. Het is vanuit deze gedachte dat we trachten het onderwijs zoveel mogelijk aan te laten sluiten bij de mogelijkheden en de ontwikkeling van het kind.

Groepsleerkracht LA

De stichting Islamtisch Onderwijs Noord-Hooland zoekt collega's voor de scholen IBS Elif Heemskerk en IBS Elif Hoorn.

1. Onderwijs en leerlingbegeleiding. •bereidt de dagelijkse onderwijsactiviteiten voor;

 • geeft les aan en begeleidt leerlingen;
 • hanteert verschillende didactische werkvormen en leeractiviteiten, aansluitend op de leer- en opvoedingsdoelen van de school;
 • creëert een pedagogisch klimaat waarin alle leerlingen zich veilig en gewaardeerd voelen;
 • stimuleert en begeleidt sociale vaardigheden bij leerlingen met verschillende sociaal-culturele
achtergronden;
 • structureert en coördineert activiteiten van de leerlingen, organiseert en plant activiteiten in homogene
en heterogene groepen, inclusief subgroepen;
 • kijkt onderwijsactiviteiten van leerlingen na en corrigeert;
 • registreert en evalueert ontwikkelings- en leerprocessen van leerlingen en stelt op basis daarvan
handelingsplannen op;
 • signaleert (sociaal) pedagogische problemen bij leerlingen en stelt een diagnose;
 • begeleidt individuele leerlingen aan de hand van handelingsplannen;
 • coördineert de leerlingenzorg voor de eigen groep;
 • begeleidt leerlingen op basis van het zorgplan;
 • bespreekt probleemleerlingen met de seniorleraar of intern begeleider en/of de directeur;
 • begeleidt de lerarenondersteuner, onderwijsassistent en/of stagiaires in de eigen les/groep;
 • bespreekt de voortgang en de ontwikkeling van leerlingen met ouders/verzorgers;
 • houdt het leerlingdossier bij;
 • geeft voorlichting aan ouders/groepen ouders en verzorgers over de situatie van het kind in het kader
van het bevorderen van hun deskundigheid;
 • neemt deel aan teamvergaderingen;
2. Bijdrage onderwijsvoorbereiding en -ontwikkeling. •draagt bij aan de formulering van leer- en
opvoedingsdoelen van de school, in onderlingesamenhang en voor één of meerdere leerjaren;
 • vertaalt ontwikkelingen op terreinen als maatschappij en cultuur, natuur en techniek, gezondheid en
milieu, politiek en levensbeschouwing naar didactische werkvormen en leeractiviteiten; doet voorstellen
voor nieuwe lesmethoden en programma's;
 • zet mede, in teamverband, de pedagogische koers uit, voert hierover overleg met betrokkenen en
verwerkt de koers in didactische werkvormen en leeractiviteiten.

3. Professionalisering. •houdt de voor het beroep vereiste bekwaamheden op peil en breidt deze zo
nodig uit;
 • neemt deel aan scholings- en ontwikkelingsactiviteiten en o.a. collegiale consultatie;
 • houdt zich op de hoogte van de ontwikkelingen op het vakgebied, bestudeert relevante vakliteratuur.
Kennis en vaardigheden
 • theoretische en praktische vakinhoudelijke, didactische en pedagogische kennis en vaardigheden;
 • kennis van de leerstof;
 • inzicht in de taak, organisatie en werkwijze van de eigen school;
 • inzicht in en kennis van de organisatie en de mogelijkheden van hulpverlening(sinstanties);
 • invoelingsvermogen en sociale vaardigheden;
 • vaardigheid in het overdragen van kennis en vaardigheden;
 • communicatieve vaardigheden.
Werk- en denkniveau
 • HBO werk- en denkniveau.
Contacten
 • met leerlingen om de leerstof te bespreken en uit te leggen en resultaten c.q. problemen te bespreken;
 • met ouders/verzorgers om de voortgang en ontwikkeling van de leerlingen te bespreken;
 • met de ouderraad over ontwikkelingen om deze toe te lichten;
 • met de directie over de begeleiding van de lerarenondersteuner en/of onderwijsassistent om tot nadere
afspraken te komen;
 • met collega (senior) leraren over de eigen werkzaamheden in de vorm van collegiale
besprekingen/consultatie.


Werk Vacatures Gerelateerd aan Groepsleerkracht Islamitische Basisschool:

12Feb

Groepsleerkracht vacature bij Basisschool Ris Leiden. Basisschool Ris Leiden opening grote carrière kans en werk vacature voor Groepsleerkracht positie. Deze werk vacature zal zijn open voor baankandidaat te beginnen op 12 Feb, 2018. Basisschool Er-Risèlèh zoekt een Groepsleerkracht te Leiden HBO geplaatst op 12-02-2018 Groepsleerkracht Wij zijn per direct op zoek naar enthousiaste en... ... Lees verder -->


09Feb

Groepsleerkracht Fte vacature bij Bedrijf Amsterdam. Bedrijf Amsterdam opening grote carrière kans en werk vacature voor Groepsleerkracht Fte positie. Deze werk vacature zal zijn open voor baankandidaat te beginnen op 09 Feb, 2018. Groepsleerkracht (0,1-1,0 FTE). In verband met de groei, zijn wij voor dit schooljaar 2017-2018 op zoek naar een aantal groepsleerkrachten (zowel parttime als... ... Lees verder -->


18Feb

Groepsleerkracht Fte vacature bij Bedrijf Harderwijk. Bedrijf Harderwijk opening grote carrière kans en werk vacature voor Groepsleerkracht Fte positie. Deze werk vacature zal zijn open voor baankandidaat te beginnen op 18 Feb, 2018. Groepsleerkracht (1,0 FTE). In verband met de groei, zijn wij per direct op zoek naar een fulltime (1 ft) groepsleerkracht voor de Islamitische basisschool Al... ... Lees verder -->


15Feb

Groepsleerkracht vacature bij Islamitische Basisschool Noer Alphen aan den Rijn. Islamitische Basisschool Noer Alphen aan den Rijn opening grote carrière kans en werk vacature voor Groepsleerkracht positie. Deze werk vacature zal zijn open voor baankandidaat te beginnen op 15 Feb, 2018. Islamitische Basisschool An Noer zoekt een Groepsleerkracht te Alphen aan den Rijn HBO geplaatst op 15-02-2018 Groepsleerkracht Op basisschool An Noer te Alphen... ... Lees verder -->


09Feb

Groepsleerkracht Fte vacature bij Bedrijf Haarlem. Bedrijf Haarlem opening grote carrière kans en werk vacature voor Groepsleerkracht Fte positie. Deze werk vacature zal zijn open voor baankandidaat te beginnen op 09 Feb, 2018. Groepsleerkracht (0,1-1,0 FTE). In verband met de groei, zijn wij voor dit schooljaar 2017-2018 op zoek naar een aantal groepsleerkrachten (zowel parttime als... ... Lees verder -->