19 Jan

Ambulant Sociotherapeut Vacature bij Bascule

Functietitel
Ambulant Sociotherapeut
Bedrijf
Bascule
Locatie
Openingsdatum
19 Jan, 2018 30+ days ago

Bascule met spoed nodig onderstaande werk positie als de Ambulant Sociotherapeut. Lees deze personeelsadvertentie zorgvuldig alvorens het aanbrengen van. Er zijn enkele kwalificaties, ervaringen en vaardigheden eisen dat de werkgevers nodig hebben. Doet je carrière geschiedenis passen deze eisen? Ervoor begrijpen dat u de rol die je solliciteert en dat zorg ervoor dat het geschikt is met uw vaardigheden en kwalificaties te.

Volg de online aanwijzingen, vul alle benodigde velden, en alle relevante informatie, zodat uw aanvraag correct is ingediend. Wanneer u klikt op 'Apply This Job' knop (opent in nieuw venster) wordt u meegenomen naar het online sollicitatieformulier. Hier wordt u gevraagd om persoonlijke en contactgegevens te verstrekken, reageren op werkgerelateerde vragen, en laten zien hoe u voldoet aan de belangrijkste selectiecriteria.

Ambulant Sociotherapeut Vacature bij Bascule Vacatures Detail:

De Bascule ontwikkelt zich als academisch centrum voor Kinder- en Jeugdpsychiatrie in een sterk veranderende omgeving. Op diverse locaties in Amsterdam en omstreken bieden wij specialistische zorg en dragen wij bij aan wetenschappelijk onderzoek en opleiding. Ons motto is “Samen, beter’’, daarom werken we samen met ouders, school en andere deskundigen die betrokken zijn bij het kind.

Bij de forensische dagbehandeling hebben wij een vacature voor twee

Ambulant Sociotherapeuten 28 uur (zwangerschapsvervanging in de periode april-november)

32 uur (voor de duur van een jaar, met de intentie deze te verlengen)

De inhoud van de functie De Bascule verzorgt dagbehandeling voor jongeren tussen de 12-23 jaar met ernstige psychiatrische problematiek in samenwerking met School2Care (S2C) van Altra.

De jongeren zitten in een kleine klas met ongeveer tien leerlingen. De sociotherapeuten van de Bascule en de leerkrachten van S2C zijn samen verantwoordelijk voor de behandeling, het onderwijs en de coördinatie van de hulpverlening aan de leerlingen en hun systemen. Als sociotherapeut ben je onderdeel van het Basculeteam,dat bestaat uit een GZ-psycholoog (hoofdbehandelaar: degene die een behandeling uitzet), een maatschappelijk werker RGT, een muziektherapeut, een creatief therapeut en een consultatief psychiater.

Tevens werk je samen met het S2C team, bijvoorbeeld door gezamenlijk een workshop te verzorgen.

Kern/doel dagbehandeling Je bent mede verantwoordelijk voor de begeleiding, de behandeling en het onderwijs aan deze groep jongeren met ernstige psychiatrische problematiek volgens een individueel behandelplan. Ze groeien vaak op in een multiproblem gezin, waar er vaak sprake is van verstoorde gezinsrelaties.

Daarnaast zijn er ook poliklinische jongeren die je zorg nodig hebben. Dit zijn de jongeren die in de klassen van S2C zitten

Taken en contacten - Creëeren van een gastvrij, open en herstelondersteunend klimaat waar elke afzonderlijke cliënt met zijn eigen individuele behandelplan tot zijn recht komt en weer onderdeel kan gaan worden van de maatschappij.

- Dagelijks begeleiden, mede behandelen en ondersteuning bieden tijdens de onderwijsuren aan deze clienten volgens hun eigen behandelplan. Face to face en telefonisch ter coaching en behandeling. Het geven van groepsbehandelingen zoals Tact (agressie regulatie training).

- Groepsdynamische processen onderkennen en beinvloeden.

- Beheren en organiseren van een eigen caseload.

- Regelmatig contact onderhouden met de ouders/ verzorgers en andere belangrijke volwassenen rondom de jongere-

Contact onderhouden met andere hulpverleningsinstanties rond de jongere en zijn gezin (casemanagement).

- Regelmatig contact leggen en onderhouden met stagebegeleiders en maatschappelijke organisaties ter ondersteuning van deze jongeren en om hen te supporten bij het verkrijgen van een plek in de maatschappij.

dagelijks overleg met collega sociotherapeuten, RGT-er, de leerkrachten van de klas en de GZ psycholoog (en eventuele andere hoofdbehandelaren).

- Outreachend werken (denk aan afleggen van huisbezoeken, stage- en schoolbezoeken, extern overleg).

Wat breng je mee aan competenties? - Vorm geven aan individuele behandeling waardoor client in zijn/haar kracht komt en samen met zijn gezin stappen kan maken in herstel.

- Kennis van kinder- en jeugdpsychiatrische en van groepsdynamische processen.

- Open opstelling: blijft vriendelijk en rustig, ook in stressvolle situaties.

- Outreachende instelling.

- Client-/vraag- en servicegericht.

- Zelfstandig/autonoom denken, besluiten en handelen en in staat om je eigen caseload te beheren.

- Flexibel/adhoc kunnen handelen.

- Sterk reflectief vermogen op eigen kwaliteiten en valkuilen.

- Feedback geven en ontvangen gaan je gemakkelijk af.

Contra indicatie

- Beheersmatig.

- Controlebehoeftig.

- Aanbodgericht; overnemen/oplossen van problematiek.

- Slechte zelf-/emotiebeheersing: verlies van neutrale, ondersteunende houding.

- Onzeker en geen besluiten kunnen nemen.

- Matig feedback kunnen verdragen.

Opleidingsrichting en -niveau Relevante HBO opleiding, zoals HBO-V, -J,- IW, Verpleegkundige B/Maatschappelijk werk/VO. Ruime ervaring in het werken met kinderen, jeugdigen en/of gezinnen met ernstige gedrags- en persoonlijkheidsstoornissen, met name in de behandeling van jongeren met gedragsproblemen en onderliggende psychiatrische problematiek.

Wat bieden wij? De functie wordt gehonoreerd conform de CAO GGZ, FWG 50, min € 2058,00,00 en max € 3.412,00,00 bruto per maand bij een volledige werkweek (36 uur), afhankelijk van opleiding en ervaring. In de zomervakantie is de afdeling twee weken gesloten en hebben de medewerkers ook vakantie.

Een uitdagende functie binnen de Bascule. Er zijn veel ontwikkelingsmogelijkheden en veel mogelijkheden tot eigen initiatief om samen met de andere collega’s de dagbehandeling verder vorm te geven.

Meer weten?
Als je vragen hebt over deze vacature, neem dan contact op met:

Lotte de Boer (GZ-psycholoog/ hoofd behandelaar Forensische Dagbehandeling / poli school2care)

Lo.deboer@debascule.com. Telefoonnummer: 06-40715636 (ma t/m/ do)

Elly de Boer (teamleider forensische Dagbehandeling / regioteam Nieuw West – Westpoort)

e.deboer@debascule.com. Telefoonnummer: 06-43444975 (di t/m vrij)


  • Bedrijf: Bascule
  • Voegde: 30+ days ago

Werk Vacatures Gerelateerd aan Ambulant Sociotherapeut:

19Jan

Ambulant Sociotherapeut vacature bij Bascule . Bascule opening grote carrière kans en werk vacature voor Ambulant Sociotherapeut positie. Deze werk vacature zal zijn open voor baankandidaat te beginnen op 19 Jan, 2018. Als sociotherapeut ben je onderdeel van het Basculeteam,dat bestaat uit een GZ-psycholoog (hoofdbehandelaar:.... ... Lees verder -->


  • Bedrijf: Bascule
  • Voegde: 30+ dagen geleden

09Feb

Sociotherapeut Dubbele Diagnose vacature bij Ggz Breburg Tilburg. Ggz Breburg Tilburg opening grote carrière kans en werk vacature voor Sociotherapeut Dubbele Diagnose positie. Deze werk vacature zal zijn open voor baankandidaat te beginnen op 09 Feb, 2018. Dat betekent dat we voorzieningen hebben voor een klinische behandeling, een deeltijdbehandeling en een ambulant team dat, naast casemanagement, ook Assertive... ... Lees verder -->


12Feb

Sociotherapeut Schematherapie vacature bij Viersprong Halsteren. Viersprong Halsteren opening grote carrière kans en werk vacature voor Sociotherapeut Schematherapie positie. Deze werk vacature zal zijn open voor baankandidaat te beginnen op 12 Feb, 2018. Sociotherapeut voor 24-32 uur per week. De afdeling Schematherapie bestaat uit ambulante, deeltijd en klinische (deze duurt 6 maanden) behandelvormen voor... ... Lees verder -->


20Dec

Sociotherapeut Wier vacature bij Fivoor Den Dolder. Fivoor Den Dolder opening grote carrière kans en werk vacature voor Sociotherapeut Wier positie. Deze werk vacature zal zijn open voor baankandidaat te beginnen op 20 Dec, 2017. Ambulant, deeltijd en klinisch (open en gesloten afdeling). Daardoor hebben zij onze hooggespecialiseerde (derdelijns) zorg nodig, of dat nu klinisch of... ... Lees verder -->


07Feb

Psychiater vacature bij Ggz Drenthe . Ggz Drenthe opening grote carrière kans en werk vacature voor Psychiater positie. Deze werk vacature zal zijn open voor baankandidaat te beginnen op 07 Feb, 2018. Het circuit Forensische Psychiatrie bestaat uit de Forensische Psychiatrische Kliniek (FPK) in Assen, de Ambulante Forensische Psychiatrie Noord (AFPN) en het... ... Lees verder -->