21 Jan

Interim Projectleider Optimalisatie Toetsproces Vacature bij Haagse Hogeschool Haaglanden

Functietitel
Interim Projectleider Optimalisatie Toetsproces
Bedrijf
Haagse Hogeschool
Locatie
Haaglanden ZH
Openingsdatum
21 Jan, 2018 30+ days ago

Haagse Hogeschool Haaglanden met spoed nodig onderstaande werk positie als de Interim Projectleider Optimalisatie Toetsproces. Lees deze personeelsadvertentie zorgvuldig alvorens het aanbrengen van. Er zijn enkele kwalificaties, ervaringen en vaardigheden eisen dat de werkgevers nodig hebben. Doet je carrière geschiedenis passen deze eisen? Ervoor begrijpen dat u de rol die je solliciteert en dat zorg ervoor dat het geschikt is met uw vaardigheden en kwalificaties te.

Volg de online aanwijzingen, vul alle benodigde velden, en alle relevante informatie, zodat uw aanvraag correct is ingediend. Wanneer u klikt op 'Apply This Job' knop (opent in nieuw venster) wordt u meegenomen naar het online sollicitatieformulier. Hier wordt u gevraagd om persoonlijke en contactgegevens te verstrekken, reageren op werkgerelateerde vragen, en laten zien hoe u voldoet aan de belangrijkste selectiecriteria.

Interim Projectleider Optimalisatie Toetsproces Vacature bij Haagse Hogeschool Haaglanden Vacatures Detail:

De functie
Binnen de Faculteit voor Sociaal Werk en Educatie zijn drie belangrijke speerpunten benoemd voor 2018. Een van de speerpunten is het beter borgen en uniformeren van onze toetscyclus om zo de toetskwaliteit te verbeteren. De faculteit is hiervoor op zoek naar een projectleider. De projectleider krijgt als opdracht om:

 • eind januari een projectplan op te stellen waarin de concrete resultaten en benodigde activiteiten voor de onderdelen a, b, d, f (zie hieronder) zijn beschreven. Daarbij wordt ook de randvoorwaarden benoemd en de mijlpalen
 • Uiterlijk half maart ligt een uitgewerkt ontwerp van de operationele toetscyclus en uitgewerkte business case voor ter besluitvorming in het MT
 • Begin april volgt een uitgewerkt plan voor de voorbereiding van de implementatie
 • Medio april start de feitelijke voorbereiding
 • Afronding van de opdracht is half juli 2017
Achtergrondinformatie
Binnen de Faculteit Sociaal Werk en Educatie is de wens uitgesproken om onze toetskwaliteit te verbeteren. Op dit moment is de toetscyclus beschreven in het toetshandboek. Het borgen hiervan wint aanzienlijk aan betekenis als:
 • ook in onze werkprocessen helder is benoemd wie welke bijdrage hieraan moet leveren
 • en op welk moment.
 • hoe we toezien op naleving (tijdig, volledig, kwalitatief) en wie daarin een rol speelt en welke actie daarin wordt verwacht.
Opbrengst
Op basis van deze operationele beschrijving kunnen we vaststellen:
- of tijdig en
-volledig en kwalitatief de cylcus wordt doorlopen en
- acties ondernemen om hierin bij te sturen.

We verwachten dat met deze operationalisering toetsen tijdiger worden aangeleverd en de kwaliteit van de aangeleverde toetsen ook van een hoger niveau is. Door de toetscylcus volledig en goed te doorlopen neemt de kennis en kunde toe van de betrokken docenten, hetgeen de onderwijskwaliteit versterkt.

Opdracht

Het MT ziet het als haar opdracht om:
a) - met het oog op de effectiviteit van de toetscyclus - deze operationele beschrijving er ligt in het eerste kwartaal van 2017,
b) zodat in het tweede kwartaal de voorbereiding van de implementatie ervan wordt vormgegeven.
c) Deze inzet moet ertoe leiden dat na de zomer aan de hand van deze operationele toetscylcus wordt gewerkt.
d) Met het oog op de efficiency willen we daarnaast dat de afzonderlijke opleidingen van SWE niet elk een eigen beschrijving opstellen, maar juist daarin gemeenschappelijk optrekken. Uniformering en standaardisering heeft daarnaast als belangrijk voordeel dat het faculteitsbureau in haar facilitering van het toetsproces ook hiermee rekening houdt en niet afzonderlijke subsystemen met bijbehorende ondersteuning daarmee hoeft te continueren. Aan de basis van de toetscylcus ligt het toetshandboek, bij uniformering van de cylcus is het dus zaak om ook de toetshandboeken van de opleidingen te stroomlijnen.
e) Parallel aan deze verdere operationalisering en standaardisering van de werkprocessen zal ook deskundigheidsbevordering plaatsvinden van docenten door verdere deelname aan de BKE. Het MT ziet erop toe dat er een plan komt in voorjaar 2017 waarin een gefaseerde deelname van alle docenten uit alle opleidingen aan het BKE traject is benoemd.
f) Ook zullen mogelijk investeringen in systemen moeten plaatsvinden om een goede uitvoering van de operationele werkprocessen te ondersteunen. Het MT wil aan het eind van het eerste kwartaal een uitgewerkte business case waarin is benoemd hoe hoog deze investeringen zijn en wat de verwachte financiele opbrengsten zijn van standaardisatie en kwaliteitsverhoging (bv minder herstelakties). Daarbij wordt ook rekening gehouden met wat hogeschoolbreed aan mogelijke bijdragen/ondersteuning is benodigd cq wordt geleverd.

De opdracht vergt een investering in menskracht, nu vanuit de toetscommissies van de bestaande opleidingen expertise ter beschikking wordt gesteld over hoe de toetscylcus strakker wordt geoperationaliseerd en gestandaardiseerd. Ook is inzet vanuit het faculteitsbureau benodigd. Het MT ziet erop toe dat de benodigde ondersteuning wordt beschikbaar gesteld.

Jouw profiel

De gevraagde projectleider heeft aantoonbare ervaring met deze werkzaamheden en weet - naast kennis over de inhoud van de toetscyclus - ook welke randvoorwaardelijke eisen hiermee zijn gemoeid in o.a. organisatie en systemen en ziet – in overleg met direct betrokkenen (o.a. toetscommissie, faculteitsbureau) - erop toe dat deze worden ingeregeld. Gelet op de doorlooptijd van de opdracht vraagt dit om een deskundige doortastende projectleider die binnen budget en tijd de kwaliteit van onze cyclus verbetert.

Voldoe je daarnaast aan onderstaande functie-eisen? Dan ontvangen we graag jouw sollicitatie voor deze vacature.
 • Een mastersopleiding;
 • Minimaal 5 jaar ervaring als projectleider
 • Bewezen succes behaald op het verbeteren van onderwijskwaliteit en het verbeteren ondersteunende processen
 • Aantoonbare kennis van en inzicht in het hoger onderwijs
 • Uitstekende communicatieve vaardigheden.

Wat bieden wij
 • Een uitdagende opdracht voor de periode van eind januari tot aan de zomer. We verwachten dat in de eerste maanden hier 2 dagen per week mee is gemoeid en de laatste maanden 1 dag per week
 • Duur opdracht is tot juli 2018. Een optie tot verlenging behoort tot de mogelijkheden
 • De vorm van contracteren kan op verschillende manieren (zzp, payrolling,)
 • ZZP basis: je dient een uurtarief op te geven binnen de bandbreedte van €40,- en €55,- (all-in tarief excl. Btw); Indien je een ZZP’er bent en niet jouw uurtarief kenbaar maakt wordt jouw sollicitatie niet meegenomen
Wil je meer weten over de faculteit?
De Faculteit Sociaal Werk & Educatie biedt inspirerende opleidingsprogramma’s aan voor studenten die in het pedagogische domein en/of het sociale domein willen werken. De faculteit verzorgt de opleidingen Social Work, Pedagogiek en Opleiding tot Leraar Basisonderwijs (Pabo). De opleidingen zijn allemaal gevestigd in Den Haag.

Wil je meer weten over werken bij De Haagse?
Jonge mensen voorbereiden op de toekomst, dat doet De Haagse Hogeschool. We delen onze kennis en geven studenten bagage mee waarmee ze stevig in hun schoenen staan. Dat doen we met drie centrale thema’s: wereldburgerschap, internationalisering en netwerken. Studenten kunnen hierdoor bewust kijken naar de wereld om hen heen. Hun leven lang.
Als hogeschool staan we midden in de samenleving en we willen daarvan ook een afspiegeling vormen. Naast onze diversiteit aan studenten, hecht De Haagse Hogeschool waarde aan een divers personeelsbestand. De Haagse Hogeschool streeft een inclusieve campus na met een diverse studentenpopulatie- én medewerkerspopulatie waarin gelijke kansen centraal staan.

Ben jij onze nieuwe collega?
Je kunt solliciteren met cv en motivatiebrief via onderstaande button. Je kunt reageren tot en met donderdag 25 januari.

Wil je meer informatie?
Voor inhoudelijke informatie over deze vacature kan je contact opnemen met Peter Paulus, Opleidingsmanager bij SWE via 06-37731487 of pmjnpaulus@hhs.nl.

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure kun je contact opnemen met Lonny van Leeuwen, Adviseur Resourcing via het telefoonnummer 070-4458612 of via e-mail: vacatures@hhs.nl.

Solliciteren kun je doen via de sollicitatiebutton, op deze emailadressen worden geen sollicitaties in behandeling genomen.
Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.


Werk Vacatures Gerelateerd aan Interim Projectleider Optimalisatie Toetsproces: