15 May

Rdinator Financieel Beheer Vacature bij Werken Voor Nederland Den Haag

Functietitel
Rdinator Financieel Beheer
Bedrijf
Werken Voor Nederland
Locatie
Den Haag ZH
Openingsdatum
15 May, 2018 9 days ago

Werken Voor Nederland Den Haag met spoed nodig onderstaande werk positie als de Rdinator Financieel Beheer. Lees deze personeelsadvertentie zorgvuldig alvorens het aanbrengen van. Er zijn enkele kwalificaties, ervaringen en vaardigheden eisen dat de werkgevers nodig hebben. Doet je carrière geschiedenis passen deze eisen? Ervoor begrijpen dat u de rol die je solliciteert en dat zorg ervoor dat het geschikt is met uw vaardigheden en kwalificaties te.

Volg de online aanwijzingen, vul alle benodigde velden, en alle relevante informatie, zodat uw aanvraag correct is ingediend. Wanneer u klikt op 'Apply This Job' knop (opent in nieuw venster) wordt u meegenomen naar het online sollicitatieformulier. Hier wordt u gevraagd om persoonlijke en contactgegevens te verstrekken, reageren op werkgerelateerde vragen, en laten zien hoe u voldoet aan de belangrijkste selectiecriteria.

Rdinator Financieel Beheer Vacature bij Werken Voor Nederland Den Haag Vacatures Detail:

FMHaaglanden verzorgt facilitaire diensten voor ruim 30.000 rijksambtenaren in Den Haag en omgeving. Daarbij is een gedegen financieel beheer onmisbaar. Jij bent als coördinator financieel beheer hiervoor verantwoordelijk, samen met jouw team van (senior) financieel medewerkers.

Als coördinator financieel beheer geef je functioneel leiding aan je medewerkers. Hierbij werk je nauw samen met de senior adviseurs planning en control. Essentieel in jouw functie is het zorgdragen voor de kwaliteit van het financieel beheer en het procedureel en procesmatig coördineren van de werkzaamheden. Een divers takenpakket!

Wat je precies doet? Jij houdt de financiële administratie op het juiste niveau. Dat betekent dat je toeziet op de naleving van werkmethodes, administratieve richtlijnen en procedures. Signaleer je afwijkingen? Dan rapporteer je hierover en doe je verbetervoorstellen. Na overleg met het afdelingshoofd tref je corrigerende maatregelen. Daarnaast zorg je voor een juiste, volledige en tijdige periodieke afsluiting van de administratie. Dit doe je door de administratieve processen adequaat in te richten, uit te voeren en te bewaken. De tussentijdse afsluiting bereid je voor door overlopende posten te verwerken, balansposities te analyseren en bijzonderheden te signaleren.

Daarnaast beheer je de administratie van materiële vaste activa. Je neemt actief deel aan de begrotingscyclus en levert input voor de jaarlijkse begrotingen voor de budgethouders. Als coördinator financieel beheer werk je mee in het jaarafsluitingsproces. Hiervoor stel je specificaties en aansluitingen op, op basis van een jaarlijks vast te stellen taakverdeling. Verder onderhoud je contacten met onder meer de Uitvoeringsorganisatie Bedrijfsvoering Rijk, de Accountantsdienst Rijk en de afdeling Inkoop en Leveranciersmanagement van FMHaaglanden om af te stemmen en belangentegenstellingen te overbruggen. Tot slot initieer, ontwikkel en realiseer je verbeteringen in de eenvoud en efficiency van de werkprocessen binnen de financiële administratie.

Pilot anoniem solliciteren
Deze vacature maakt onderdeel uit van de pilot anoniem solliciteren. Als jij solliciteert, halen wij elementen die te herleiden zijn naar onder andere jouw leeftijd of afkomst uit je sollicitatie. Hiermee willen we ervoor zorgen dat deze kenmerken geen rol spelen in je kans om te worden uitgenodigd voor een gesprek. Dit vinden we bij Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) en FMHaaglanden heel belangrijk! We kijken naar het talent dat je al ontwikkeld hebt en dat je nog hoopt te ontwikkelen. Wanneer je op basis van je motivatie, relevante werkervaring en opleiding wordt geselecteerd voor een gesprek, geven we je volledige cv en motivatie vrij aan de selectiecommissie.

Onderzoek anoniem solliciteren

Het anonimiseren gebeurt op een zorgvuldige manier zonder dat het leidt tot grote hiaten in je motivatie en opgegeven werkervaring.
De effecten van het anoniem solliciteren laten we monitoren door een externe wetenschappelijke onderzoeksinstelling. Met de kwantitatieve en kwalitatieve gegevens die uit het onderzoek naar voren komen, kijken we hoe anoniem solliciteren leidt tot gelijke kansen. Ook het invullen van een enquête kan onderdeel zijn van het onderzoek. De gegevens uit de enquête worden verder niet gedeeld.
Als je bezwaar hebt tegen het gebruik van jouw gegevens voor het onderzoek van anoniem solliciteren, dan kun je dit bij het indienen van jouw sollicitatie bekend maken.
Heb je een algemene vraag of opmerking over werken of solliciteren bij BZK of FMHaaglanden? Mail ons via anoniemsolliciteren@minbzk.nl. We beantwoorden je vraag zo spoedig mogelijk.
Voor informatie over de status van je sollicitatie kun je contact opnemen met de contactpersoon die vermeld staat in de vacature.

Functie-eisen
Arbeidsvoorwaarden
Overige arbeidsvoorwaarden


Werk Vacatures Gerelateerd aan Rdinator Financieel Beheer: