08 Jan

Lid Raad Van Toezicht Vacature bij Has Hogeschool Den Bosch

Functietitel
Lid Raad Van Toezicht
Bedrijf
Has Hogeschool
Locatie
Den Bosch Nusa Tenggara Barat
Openingsdatum
08 Jan, 2018 15 days ago

Has Hogeschool Den Bosch met spoed nodig onderstaande werk positie als de Lid Raad Van Toezicht. Lees deze personeelsadvertentie zorgvuldig alvorens het aanbrengen van. Er zijn enkele kwalificaties, ervaringen en vaardigheden eisen dat de werkgevers nodig hebben. Doet je carrière geschiedenis passen deze eisen? Ervoor begrijpen dat u de rol die je solliciteert en dat zorg ervoor dat het geschikt is met uw vaardigheden en kwalificaties te.

Volg de online aanwijzingen, vul alle benodigde velden, en alle relevante informatie, zodat uw aanvraag correct is ingediend. Wanneer u klikt op 'Apply This Job' knop (opent in nieuw venster) wordt u meegenomen naar het online sollicitatieformulier. Hier wordt u gevraagd om persoonlijke en contactgegevens te verstrekken, reageren op werkgerelateerde vragen, en laten zien hoe u voldoet aan de belangrijkste selectiecriteria.

Lid Raad Van Toezicht Vacature bij Has Hogeschool Den Bosch Vacatures Detail:

Algemene kenmerken:
Voor de invulling van deze functies zijn de volgende profielkenmerken voor de leden algemeen van belang:
1. strategische bestuurlijk inzicht
2. inzicht in maatschappelijke en sociaal-economische processen, verhoudingen en ontwikkelingen
3. financieel-economische kennis en inzicht
4. kennis en inzicht met betrekking tot grootschalige en complexe organisaties
5. kennis en inzicht met betrekking tot kennisintensieve / onderwijsorganisaties
6. onafhankelijk en creatief denkend
7. maatschappelijke invloed
8. afkomstig uit de (omgeving van de) belangrijkste stakeholders
9. werkzaam op een niveau als bestuurder, ondernemer of directeur

Bijzonder kenmerk:
Gezien de maatschappelijke afspiegeling wordt gestreefd naar (meer) vrouwelijke leden in de Raad van Toezicht.

Vacature
De Raad van Toezicht van HAS Hogeschool kent zeven leden. Sinds 1 juli is 2017 een vacature ontstaan door het vertrek van Han Polman. Gezien de gewenste herkomst van de leden van de Raad van Toezicht, wil de Raad van Toezicht deze vacature nadrukkelijk invullen met een kandidaat die duidelijk ervaring en netwerk heeft in de publieke sector met een verbinding naar de nationale politiek. Kennis en / of ervaring in het onderwijs is daarbij een pré.

Op dit moment zijn vier leden van de Raad man en twee leden vrouw. Om die reden wil de Raad de ontstane vacature bij voorkeur invullen door de benoeming van een vrouw.

Profiel Raad van Toezicht
Bij de samenstelling van de Raad van Toezicht spelen deskundigheid, herkomst en diversiteit van de leden een rol. Het profiel van de Raad van Toezicht hangt samen met de missie en strategie van de instelling.

HAS Hogeschool heeft zich de afgelopen jaren stevig ontwikkeld. De hogeschool is fors gegroeid in volume en breedte van de opleidingsprofielen, de weerbaarheid en veerkracht van de organisatie is versterkt, het ervaren kwaliteitsniveau is gestegen, de rol richting bedrijfsleven en maatschappij versterkt door versterking van het innovatieve karakter en de ambitie om in te zetten op het oplossen van maatschappelijke thema’s, het internationale profiel krijgt meer en meer vorm.

In die lijn wil de HAS zich doorontwikkelen. De primaire focus van die doorontwikkeling ligt bij een versterking van het kwaliteitsprofiel: hoge waardering door studenten, medewerkers en bedrijven en een trendsettend expertisecentrum. Het realiseren van flexibel en adapatief onderwijs, waarin ondernemerschap een duidelijke plaats krijgt; een professionele werkomgeving; de opbouw van een trendsettend expertisecentrum en het verder versterken van de HAS-cultuur en teams moeten die ambitie waarmaken. Internationalisering wordt als ‘normaalste zaak van de wereld’ beschouwt in zowel onderwijs, kennistransfer als kennisontwikkeling.

Die ontwikkeling blijft plaatsvinden in de complexe context van het overheidsbeleid (EZ, OCW), daarin onafhankelijk kunnen blijven opereren vraagt om een effectieve samenwerking met een diversiteit aan partners, waarbij meer en meer ook lokale, regionale en provinciale overheden zich als partners aan de HAS verbinden v.v.

Een pro-actieve relatie met de vele moderne en innovatieve bedrijven in de domeinen van leefomgeving, food en agri is en blijft daarmee een kritische succesfactor voor de hogeschool.

De ontwikkeling van de HAS en de sector van agri, food en leefomgeving maken de context waarin bestuur en toezicht opereren uitdagender:
De HAS staat als kwaliteitshogeschool, noblesse oblige, wat vraagt om enerzijds het doorontwikkelen om dat kwaliteitsprofiel vast te houden en anderzijds om meer professionaliteit in de organisatie om dat kwaliteitsprofiel ook te kunnen borgen in de uitvoering;
De sector maakt een enorme transitie door de komende jaren / decennia gecombineerd met een sterke internationale profilering. Die dynamiek vraagt om duidelijke keuzes, maar ook van de HAS om een leidende rol te spelen in die ontwikkeling. De voornaamste functie van de Raad van Toezicht is dan ook, als afspiegeling van deze stakeholders, bij te dragen aan deze ontwikkeling.

Daarnaast zal de Raad van Toezicht toezien op, en het College van Bestuur ondersteunen in, de vormgeving van de organisatie het onderwijs en de werkprocessen in een, zakelijk gezien, steeds complexer wordende omgeving en haar formele statutaire bevoegdheden uitoefenen.

De Raad van Toezicht bestaat uit minstens vijf en ten hoogste zeven leden. Een lid wordt voorgedragen door de ZLTO, een lid door de LLTB, twee leden uit een gezamenlijke voordracht van ZLTO en LLTB. Eind 2017 zijn 3 leden van de Raad bestuurlijk actief binnen ZLTO/LLTB/LTO.

Herkomst:Gestreefd wordt naar invulling met minimaal één lid uit:

  • de publieke sector met een verbinding naar de nationale politiek;
  • de private sector, de primaire productie;
  • de private sector, handel en dienstverlening;
  • de private sector, industrie;
  • private of publieke kennisintensieve en/of onderwijsorganisaties.
Informatie
Nadere informatie over deze vacature kan worden verkregen via de heer Hans Huijbers, voorzitter van de Raad van Toezicht of de heer Dick Pouwels, voorzitter van het College van Bestuur. Er kan contact met hen worden opgenomen via mevrouw Wilma Gloudemans tel 088-8903610 email w.gloudemans@has.nl. Via de website van de HAS ( www.has.nl ) is nadere informatie over de hogeschool te vinden.

Belangstelling kenbaar maken en vervolgprocedure
Indien u uw belangstelling voor het lidmaatschap van de Raad van Toezicht van HAS Hogeschool kenbaar wilt maken, wordt u verzocht een korte motivatie + CV vóór 26 januari 2018 achter te laten op onze website www.HAS.nl/werkenbij .

De Raad zal binnengekomen reacties bespreken in haar vergadering begin februari en op basis van die bespreking gesprekken plannen met potientiële kandidaten.


Werk Vacatures Gerelateerd aan Lid Raad Van Toezicht:

11Jan

Lid Raad Van Toezicht vacature bij Roc Horizon College . Roc Horizon College opening grote carrière kans en werk vacature voor Lid Raad Van Toezicht positie. Deze werk vacature zal zijn open voor baankandidaat te beginnen op 11 Jan, 2018. Lid van de Raad van Toezicht:. Profielschets Raad van Toezicht. Franx , voorzitter Raad van Toezicht:. Rollen en taken van de Raad van Toezicht.... ... Lees verder -->


18Jan

Lid Raad Van Bestuur vacature bij Olvg Amsterdam. Olvg Amsterdam opening grote carrière kans en werk vacature voor Lid Raad Van Bestuur positie. Deze werk vacature zal zijn open voor baankandidaat te beginnen op 18 Jan, 2018. In verband met het feit dat Françoise Dings haar rol als lid van de Raad van Bestuur van OLVG rond de zomer van 2018 zal neerleggen, ontstaat de vacature van... ... Lees verder -->


08Jan

Lid Raad Van Toezicht vacature bij Has Hogeschool Den Bosch. Has Hogeschool Den Bosch opening grote carrière kans en werk vacature voor Lid Raad Van Toezicht positie. Deze werk vacature zal zijn open voor baankandidaat te beginnen op 08 Jan, 2018. Profiel Raad van Toezicht. De Raad van Toezicht van HAS Hogeschool kent zeven leden. Het profiel van de Raad van Toezicht hangt samen met de missie en strategie... ... Lees verder -->


21Dec

Leden Voor Raad Van Toezicht vacature bij Nictiz Den Haag. Nictiz Den Haag opening grote carrière kans en werk vacature voor Leden Voor Raad Van Toezicht positie. Deze werk vacature zal zijn open voor baankandidaat te beginnen op 21 Dec, 2017. Raad van Toezicht. Algemeen profiel lid Raad van Toezicht. Vermelding van Raad van Toezicht in de onderwerpregel.... ... Lees verder -->


15Jan

Lid Raad Van Toezicht vacature bij Marente Voorhout. Marente Voorhout opening grote carrière kans en werk vacature voor Lid Raad Van Toezicht positie. Deze werk vacature zal zijn open voor baankandidaat te beginnen op 15 Jan, 2018. De Raad van Toezicht bestaat uit:. De Raad van Bestuur legt verantwoording af aan de Raad van Toezicht. Profiel lid Raad van Toezicht Elk lid van de Raad van... ... Lees verder -->