14 Jan

Beleidsadviseur Onderwijs Gezocht Vacature bij Gemeente Harderwijk Harderwijk

Functietitel
Beleidsadviseur Onderwijs Gezocht
Bedrijf
Gemeente Harderwijk
Locatie
Harderwijk GE
Openingsdatum
14 Jan, 2018 7 days ago

Gemeente Harderwijk Harderwijk met spoed nodig onderstaande werk positie als de Beleidsadviseur Onderwijs Gezocht. Lees deze personeelsadvertentie zorgvuldig alvorens het aanbrengen van. Er zijn enkele kwalificaties, ervaringen en vaardigheden eisen dat de werkgevers nodig hebben. Doet je carrière geschiedenis passen deze eisen? Ervoor begrijpen dat u de rol die je solliciteert en dat zorg ervoor dat het geschikt is met uw vaardigheden en kwalificaties te.

Volg de online aanwijzingen, vul alle benodigde velden, en alle relevante informatie, zodat uw aanvraag correct is ingediend. Wanneer u klikt op 'Apply This Job' knop (opent in nieuw venster) wordt u meegenomen naar het online sollicitatieformulier. Hier wordt u gevraagd om persoonlijke en contactgegevens te verstrekken, reageren op werkgerelateerde vragen, en laten zien hoe u voldoet aan de belangrijkste selectiecriteria.

Beleidsadviseur Onderwijs Gezocht Vacature bij Gemeente Harderwijk Harderwijk Vacatures Detail:

Functie Omschrijving:
Beleidsadviseur Onderwijs

18-24 uur per week | Tijdelijk voor een periode van 2 jaar | Harderwijk

Het domein Samenleving

Het domein Samenleving is in vele opzichten het gezicht van de organisatie naar buiten toe. Zij vormt de ogen en oren die nodig zijn om onze ambities waar te maken namelijk om een open, ondernemende en ontspannen organisatie te zijn. Binnen het domein werken
na 1 januari 2018 bijna 100 collega’s binnen de teams Vergunningverlening, Informatievoorziening & Beheer (VIB), het Klantcontactcentrum en het onderdeel Samenleving.

De functie van de adviseur onderwijs valt binnen het onderdeel Samenleving. Hierbinnen zijn momenteel 3 medewerkers verantwoordelijk voor het Onderwijs en Onderwijshuisvestingsbeleid van de gemeente Harderwijk. Als gevolg van uitbreiding van werkzaamheden zijn
wij nu op zoek naar uitbreiding van dit cluster.

De functie en het profiel:
Als beleidsmedewerker onderwijs ben je samen met de beleidsadviseurs onderwijs en onderwijshuisvesting verantwoordelijk voor de integrale beleidsontwikkeling en advisering van het beleidsterrein onderwijs die je waar nodig en gewenst met elkaar en het brede
sociaal domein verbindt. De adviseurs worden ondersteund door een beleidsondersteunend medewerkers. Actuele onderwerpen die in overleg opgenomen zullen worden in deze functie zijn het algemeen lokaal onderwijsbeleid, vorm en inhoud geven aan de Lokaal Educatieve
agenda, de ontwikkeling van nieuw (regionaal); onderwijsachterstandenbeleid, kinder- en peuteropvang, de relatie openbaar onderwijs – gemeente, regionale samenwerking en de invulling van de RMC-coördinatiefunctie.

Functie-eisen: Wat breng je mee:
Om deze functie uit te kunnen voeren is een resultaatgerichte en flexibele houding, alsook een stabiele en standvastige persoonlijkheid noodzakelijk. Je houdt van tempo en actie en zegt waar het op staat. Tegelijkertijd beschik je over een behoorlijke dosis
emotionele intelligentie, uitstekende communicatieve vaardigheden en weet je burgers, organisaties en collega’s voor je te winnen en te verbinden. Samen met hen ontwikkel je en implementeer je beleid.

Je bent transparant en betrouwbaar en kunt goed omgaan met vernieuwing. Nieuwe beleidsterreinen maak je je gemakkelijk eigen, je kunt je op verschillende beleidsterreinen tegelijk bewegen; Je bent in staat om mee te werken aan de verdere doorontwikkeling van
een integraal sociaal domein.

Je hebt aantoonbare ervaring in een vergelijkbare adviserende functie.
Je kunt zowel mondeling als schriftelijk duidelijk ideeën en argumenten overbrengen.
Je hebt een affiniteit met Onderwijs en vindt het leuk om daarover mee te denken.
Je hebt inzicht in de beleidsterreinen en mogelijkheden van het Sociaal Domein.
Je bent goed geïnformeerd over maatschappelijke, politieke en sociale ontwikkelingen.
Je bezit over goede communicatieve vaardigheden en een goede beheersing van de Nederlandse taal.

Arbeidsvoorwaarden: Wij bieden:
De mogelijkheden tot ontplooiing en goede secundaire arbeidsvoorwaarden.

De functie (functieprofiel: Adviseur C) is gewaardeerd in schaal 10. De functie heeft een minimumsalaris van € 2.591,- en een maximumsalaris van € 4.859,- bruto per maand (bij aanstelling van 36 uur per week). Daarnaast ontvang je een IKB budget van 16,8% per
maand.

Sollicitatie informatie: Informatie:
Informatie wordt verstrekt door P. de Moor, Directeur domein Samenleving of mevrouw S. Rijnbeek, beleidsadviseur Onderwijs. Beiden zijn telefonisch bereikbaar op nummer 0341-411911.

De sollicitatieprocedure

Je kunt tot 1 januari 2018 solliciteren via de sollicitatiebutton.

De sollicitatiegesprekken zijn gepland op:
Eerste ronde: 16 januari 2018 van 12.00 – 17.00 uur

Tweede ronde: 25 januari 2018 van 9.00 - 12.00 uur

Over de school:
Om in te kunnen spelen op de nieuwe rol van de overheid binnen onze samenleving zet Harderwijk in op een ‘kleinere’, flexibele overheid die de samenleving faciliteert in plaats van reguleert. Deze overheid functioneert in netwerken met inwoners, maatschappelijke organisaties, bedrijven en andere overheden. In 2013 is een traject van organisatieontwikkeling gestart. Een organisatie die samenwerkt met de samenleving en toe-komstbestendig is. De invulling van de visie op organisatieontwikkeling is uitgewerkt in een strategie, op basis van de vragen:
Wat willen we bereiken?
Wat vraagt dat van de organisatie?
Wat vraagt dat van het bestuur?

Vier thema’s staan daarbij centraal:
Minder binnen, meer buiten: de grenzen tussen binnen en buiten vervagen: actieve samenwerking met partners binnen en buiten de gemeente.
We zijn steeds op zoek naar onze toegevoegde waarde: de gemeente maakt steeds de afweging óf, welke en hoe zij een rol speelt. Actief burgerschap krijgt de ruimte.
We denken en werken in netwerken: ons doen en laten vindt plaats in netwerken samen met andere partijen, zowel binnen de Harderwijkse samenleving als in de regio tussen gemeenten.
We spelen flexibel in op ontwikkelingen: onze organisatie blijft gezien alle ontwikkelingen continu in beweging en bewandelt nieuwe paden. We zijn flexibel, zoeken voortdurend naar de ‘andere manier’ en zijn bereid tot het aangaan van experimenten. De organisatie bestaat uit 4 domeinen (Bestuur & Organisatie, Samenleving, Ruimte en een Stadsbedrijf). Een groot deel van de bedrijfsvoeringstaken is ondergebracht in het samenwerkingsverband Meerinzicht, waarin Harderwijk, Ermelo en Zeewolde participeren. Met ingang van 1 januari 2018 zullen ook de taken op het terrein van het Sociaal Domein (WMO, Jeugd en Participatie) binnen Meerinzicht worden ondergebracht.

Kernwoorden: Beleidsadviseur Harderwijk docent leraar


Werk Vacatures Gerelateerd aan Beleidsadviseur Onderwijs Gezocht:

15Jan

Onderwijskundig Adviseur vacature bij Avans Hogeschool Breda. Avans Hogeschool Breda opening grote carrière kans en werk vacature voor Onderwijskundig Adviseur positie. Deze werk vacature zal zijn open voor baankandidaat te beginnen op 15 Jan, 2018. Wij bieden u een contract als beleidsadviseur aan. Uw werkzaamheden verricht u vanuit een integrale visie op opleiden in het hoger onderwijs.... ... Lees verder -->


14Jan

Beleidsadviseur Onderwijs Gezocht vacature bij Gemeente Harderwijk Harderwijk. Gemeente Harderwijk Harderwijk opening grote carrière kans en werk vacature voor Beleidsadviseur Onderwijs Gezocht positie. Deze werk vacature zal zijn open voor baankandidaat te beginnen op 14 Jan, 2018. Rijnbeek, beleidsadviseur Onderwijs. Als beleidsmedewerker onderwijs ben je samen met de beleidsadviseurs onderwijs en onderwijshuisvesting verantwoordelijk... ... Lees verder -->


15Jan

Beleidsadviseur Onderzoek Kenniscentrum Duurzame Havenstad Fte vacature bij Hogeschool Rotterdam Rotterdam. Hogeschool Rotterdam Rotterdam opening grote carrière kans en werk vacature voor Beleidsadviseur Onderzoek Kenniscentrum Duurzame Havenstad Fte positie. Deze werk vacature zal zijn open voor baankandidaat te beginnen op 15 Jan, 2018. De beleidsadviseur onderzoek:. Vormt met de programmadirecteur en de beleidsondersteunend medewerker de vaste staf van het kenniscentrum.... ... Lees verder -->


16Jan

Beleidsadviseur Szw vacature bij Gemeente Den Haag Den Haag. Gemeente Den Haag Den Haag opening grote carrière kans en werk vacature voor Beleidsadviseur Szw positie. Deze werk vacature zal zijn open voor baankandidaat te beginnen op 16 Jan, 2018. Wij zoeken de beleidsadviseur 3.0, met een afgeronde studie op academisch niveau. Binnen de afdeling BOP kom je te werken bij het team Participatie en Werk, dat... ... Lees verder -->


05Jan

Adviseur Sociaal Domein vacature bij Werken Bij Drechtsteden . Werken Bij Drechtsteden opening grote carrière kans en werk vacature voor Adviseur Sociaal Domein positie. Deze werk vacature zal zijn open voor baankandidaat te beginnen op 05 Jan, 2018. Sport, Kunst & Cultuur, Jeugd, Onderwijs en Welzijn. Kunst, Cultuur en Sport, Onderwijs, Jeugd, Ondersteuning, Zorg, Participatie en Gezondheid.... ... Lees verder -->