11 Jan

Beleidsmedewerker Vacature bij Universiteit Van Amsterdam Amsterdam Centrum

Functietitel
Beleidsmedewerker
Bedrijf
Universiteit Van Amsterdam
Locatie
Amsterdam Centrum NH
Openingsdatum
11 Jan, 2018 30+ days ago

Universiteit Van Amsterdam Amsterdam Centrum met spoed nodig onderstaande werk positie als de Beleidsmedewerker. Lees deze personeelsadvertentie zorgvuldig alvorens het aanbrengen van. Er zijn enkele kwalificaties, ervaringen en vaardigheden eisen dat de werkgevers nodig hebben. Doet je carrière geschiedenis passen deze eisen? Ervoor begrijpen dat u de rol die je solliciteert en dat zorg ervoor dat het geschikt is met uw vaardigheden en kwalificaties te.

Volg de online aanwijzingen, vul alle benodigde velden, en alle relevante informatie, zodat uw aanvraag correct is ingediend. Wanneer u klikt op 'Apply This Job' knop (opent in nieuw venster) wordt u meegenomen naar het online sollicitatieformulier. Hier wordt u gevraagd om persoonlijke en contactgegevens te verstrekken, reageren op werkgerelateerde vragen, en laten zien hoe u voldoet aan de belangrijkste selectiecriteria.

Beleidsmedewerker Vacature bij Universiteit Van Amsterdam Amsterdam Centrum Vacatures Detail:

De Faculteit der Rechtsgeleerdheid heeft een sterke maatschappelijke betrokkenheid en een internationaal profiel. Beide komen tot uiting in haar onderzoek en onderwijs. De faculteit verzorgt drie bacheloropleidingen en twintig masteropleidingen en -tracks. Het onderzoek van de faculteit, bijvoorbeeld op het gebied van internationaal recht, Europees recht en informatierecht, behoort tot de internationale top. Met 3500 studenten en 450 medewerkers zijn wij een van de grotere rechtenfaculteiten van Nederland.

De faculteit is dit jaar verhuisd naar de Roeterseilandcampus (REC) De Faculteit Economie en Bedrijfskunde evenals de Faculteit der Maatschappij- en Gedragswetenschappen zijn al op het REC gehuisvest.

De werkzaamheden worden verricht in de eenheid Bestuurszaken van het Faculteitsbureau. Deze eenheid ondersteunt de decaan en de onderwijs- en onderzoeksdirecteuren zowel procesmatig als inhoudelijk bij bestuur en beleid. De medewerker valt hiërarchisch onder de bestuurssecretaris.

Werkzaamheden

Ontwikkelen, implementeren, evalueren en bijstellen van beleid op het gebied van onderwijs en onderwijskwaliteitszorg, en andere beleidsondersteunende taken.

Taken

Ondersteuning onderwijs- en opleidingsdirecteuren, waaronder het vervullen van de secretarisrol in diverse overleggen;

(onderwijs)beleidsadviezen opstellen voor faculteitsbestuur over nieuwe (landelijke, universitaire en/of facultaire) ontwikkelingen en thema’s en adviseren over de facultaire implementatie daarvan;

daartoe actief monitoren van ontwikkelingen op het terrein van universitair (onderwijs)beleid en regelgeving en analyseren en interpreteren van relevante managementgegevens;

proces regisseren, documenten opstellen en communicatie organiseren voor de facultaire onderwijsbeleidskaders en -regels, waaronder het facultaire studentenstatuut;

algemene vraagbaakfunctie voor onderwijsbeleid in faculteit – daartoe relaties onderhouden en participeren in overlegstructuren met UvA Centraal (Academische Zaken, Juridische Zaken, Strategy & Policy etc.);

meewerken aan universitaire en facultaire projecten/projecten leiden ter verbetering van onderwijsbeleid en onderwijssturing, zoals bevorderen studiesucces, studenttevredenheid, medezeggenschap studenten, etc.;

medevormgeven aan strategische onderwijsbeleidscommunicatie (zoals rond wijzigingen OER, overgangssituaties, wijzigingen in curricula, etc.);

zelfstandig concipiëren van concepten voor jaarplan en jaarverslag van het College en de Graduate School of Law, jaarplan faculteit en facultaire kwartaalverslagen;

opstellen van facultaire beleidskaders voor onderwijskwaliteitszorg en adviseren over implementatie daarvan, mede in het licht van universitair onderwijskwaliteitszorgbeleid;

verlenen van ondersteuning bij accreditatie- en visitatietrajecten van nieuwe en bestaande opleidingen en bij verandering of opheffing van opleidingen;

participeren in facultaire, universitaire en landelijke projecten en overlegverbanden op het vlak van in- en externe onderwijskwaliteitszorg (bijv. (sub)clustercoördinatie, facultaire vertegenwoordiger UvA NSE-platform, etc.).

Profiel​

De kandidaat

heeft een academische opleiding;

beschikt over gedegen kennis van wet- en regelgeving en kaders in het hoger onderwijs;

heeft aantoonbare ervaring met (onderwijs)beleidsadvisering en kwaliteitscycli in het hoger onderwijs;

heeft affiniteit met het juridisch hoger onderwijs;

beschikt over goede contactuele en communicatieve vaardigheden;

is ondernemend, flexibel, proactief en resultaatgericht;

kan zowel zelfstandig als in teamverband werken;

beschikt over uitstekende mondelinge en schriftelijke beheersing van de Nederlandse en de Engelse taal.

Inlichtingen

Mevrouw mr. J.A.C.M.P. Brugman-Augustijn , bestuurssecretaris

T: +31 (0)20 525 3319

Aanstelling

Aanstelling geschiedt in eerste instantie in tijdelijke dienst voor een jaar met uitzicht op een vast dienstverband. Op deze functie is het UFO-profiel Beleidsmedewerker 3 van toepassing. Het salaris bedraagt, afhankelijk van opleiding, leeftijd en ervaring, maximaal €4.757 bruto (schaal 11 Cao Nederlandse Universiteiten ) per maand bij volledige werktijd.

Sollicitatie

U kunt uw sollicitatiebrief vergezeld van een gedetailleerd curriculum vitae, mailen aan solliciteren-fdr@uva.nl ter attentie van de Selectiecommissie. Vermeldt u a.u.b. vacaturenummer 18-009 in de onderwerpregel. Sollicitatiebrief en curriculum vitae graag in één pdf-attachment toesturen.

De sluitingsdatum is 28 januari 2018. #LI-POST

Wij stellen acquisitie niet op prijs

Solliciteer nu

Gepubliceerd door
Universiteit van Amsterdam


Werk Vacatures Gerelateerd aan Beleidsmedewerker:

13Apr

Junior Epidemioloog Onderzoek Informatie Advies vacature bij Veiligheids Gezondheidsregio Gelderland Midden . Veiligheids Gezondheidsregio Gelderland Midden opening grote carrière kans en werk vacature voor Junior Epidemioloog Onderzoek Informatie Advies positie. Deze werk vacature zal zijn open voor baankandidaat te beginnen op 13 Apr, 2018. Je werkt daarbij samen met onder andere verpleegkundigen, artsen, beleidsmedewerkers en datamanagers van verschillende afdelingen.... ... Lees verder -->


09Apr

Beleidsmedewerker Kwaliteitszorg vacature bij Umc Utrecht Utrecht. Umc Utrecht Utrecht opening grote carrière kans en werk vacature voor Beleidsmedewerker Kwaliteitszorg positie. Deze werk vacature zal zijn open voor baankandidaat te beginnen op 09 Apr, 2018. Als beleidsmedewerker maak je deel uit van een groeiende en in ontwikkeling zijnde afdeling. Voor meer informatie over deze vacature, neem contact op met de... ... Lees verder -->


06Apr

Beleidsmedewerker Zorg Kwaliteit vacature bij Ggz Delfland Delft. Ggz Delfland Delft opening grote carrière kans en werk vacature voor Beleidsmedewerker Zorg Kwaliteit positie. Deze werk vacature zal zijn open voor baankandidaat te beginnen op 06 Apr, 2018. De functie van beleidsmedewerker is ingedeeld in functiegroep 55. Ben je een enthousiaste starter die kennis heeft in Informatieveiligheid en gemiddeld twee... ... Lees verder -->


18Apr

Medewerker vacature bij Waterschap Brabantse Delta Breda. Waterschap Brabantse Delta Breda opening grote carrière kans en werk vacature voor Medewerker positie. Deze werk vacature zal zijn open voor baankandidaat te beginnen op 18 Apr, 2018. Het team bestaat uit beleidsmedewerkers, HR adviseurs, een HR medewerker en de personeels- en salarisadministratie.... ... Lees verder -->


17Apr

Beleidsmedewerker Internationale Aangelegenheden vacature bij Werken Voor Nederland Den Haag. Werken Voor Nederland Den Haag opening grote carrière kans en werk vacature voor Beleidsmedewerker Internationale Aangelegenheden positie. Deze werk vacature zal zijn open voor baankandidaat te beginnen op 17 Apr, 2018. Daar draait het voor jou als beleidsmedewerker internationale aangelegenheden om. Het vertegenwoordigen van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid... ... Lees verder -->