• 21 Werk Vacatures Beschikbaar in stichting land van horne

18Jan

Zorgassistent vacature bij Stichting Land Van Horne Nederweert. Stichting Land Van Horne Nederweert opening grote carrière kans en werk vacature voor Zorgassistent positie. Deze werk vacature zal zijn open voor baankandidaat te beginnen op 18 Jan, 2018. Je werk­tij­den zijn van 17.00 - 20.00 uur of van 18.00 - 21.00 uur. In de va­kan­tie­pe­ri­o­de of bij ziek­te van een col­le­ga be­reid­heid tot het wer­ken... ... Lees verder -->


18Jan

Verzorgende vacature bij Stichting Land Van Horne Heythuysen. Stichting Land Van Horne Heythuysen opening grote carrière kans en werk vacature voor Verzorgende positie. Deze werk vacature zal zijn open voor baankandidaat te beginnen op 18 Jan, 2018. De Stich­ting Land van Hor­ne biedt jou een aan­trek­ke­lijk pak­ket se­cun­dai­re ar­beids­voor­waar­den. Sa­men met je col­le­g­as ben je ver­ant­woor­de­lijk... ... Lees verder -->


18Jan

Verpleegkundige vacature bij Stichting Land Van Horne Nederweert. Stichting Land Van Horne Nederweert opening grote carrière kans en werk vacature voor Verpleegkundige positie. Deze werk vacature zal zijn open voor baankandidaat te beginnen op 18 Jan, 2018. De Stich­ting Land van Hor­ne biedt een aan­trek­ke­lijk pak­ket se­cun­dai­re ar­beids­voor­waar­den. Naast het coa­chen van me­de­wer­kers deel je jouw ken... ... Lees verder -->


17Jan

Helpende vacature bij Stichting Land Van Horne Weert. Stichting Land Van Horne Weert opening grote carrière kans en werk vacature voor Helpende positie. Deze werk vacature zal zijn open voor baankandidaat te beginnen op 17 Jan, 2018. De Stich­ting Land van Hor­ne biedt een aan­trek­ke­lijk pak­ket se­cun­dai­re ar­beids­voor­waar­den. Dan is wer­ken bij Stich­ting Land van Hor­ne mis­schien... ... Lees verder -->


17Jan

Helpende Tbv Woonzorgcentrum Hushoven vacature bij Land Van Horne Weert. Land Van Horne Weert opening grote carrière kans en werk vacature voor Helpende Tbv Woonzorgcentrum Hushoven positie. Deze werk vacature zal zijn open voor baankandidaat te beginnen op 17 Jan, 2018. De Stichting Land van Horne biedt een aantrekkelijk pakket secundaire arbeidsvoorwaarden. De werktijden in de nacht zijn van 4.00-8.00 uur.... ... Lees verder -->


16Jan

Medewerker Ondersteunende Begeleiding vacature bij Stichting Land Van Horne Weert. Stichting Land Van Horne Weert opening grote carrière kans en werk vacature voor Medewerker Ondersteunende Begeleiding positie. Deze werk vacature zal zijn open voor baankandidaat te beginnen op 16 Jan, 2018. Schrif­te­lij­ke uit­druk­kings­vaar­dig­heid is van be­lang bij in­for­ma­tie­over­dracht en voor het in­vul­len van stan­daard­for­mu­lie­ren.... ... Lees verder -->


16Jan

Medewerker Huishouding Weekendhulp Studentenbaan vacature bij Stichting Land Van Horne Budel. Stichting Land Van Horne Budel opening grote carrière kans en werk vacature voor Medewerker Huishouding Weekendhulp Studentenbaan positie. Deze werk vacature zal zijn open voor baankandidaat te beginnen op 16 Jan, 2018. Je hebt ken­nis van de toe­pas­sing van voor­ge­schre­ven schoon­maak­mid­de­len en de be­die­ning van schoon­maak­ap­pa­ra­tuur.... ... Lees verder -->


11Jan

Helpenden Voor Flexpool vacature bij Stichting Land Van Horne . Stichting Land Van Horne opening grote carrière kans en werk vacature voor Helpenden Voor Flexpool positie. Deze werk vacature zal zijn open voor baankandidaat te beginnen op 11 Jan, 2018. Aan­vul­len­de scho­ling, door Land van Hor­ne, van en­ke­le vaar­dig­he­den kan tot de mo­ge­lijk­he­den be­ho­ren.... ... Lees verder -->


10Jan

Diabetes Verpleegkundige vacature bij Stichting Land Van Horne Weert. Stichting Land Van Horne Weert opening grote carrière kans en werk vacature voor Diabetes Verpleegkundige positie. Deze werk vacature zal zijn open voor baankandidaat te beginnen op 10 Jan, 2018. Je ver­richt ver­pleeg­tech­ni­sche han­de­lin­gen bij cli­ën­ten bin­nen het ge­he­le werk­ge­bied van Land van Hor­ne.... ... Lees verder -->


10Jan

Parttime Diabetes Verpleegkundige vacature bij Stichting Land Van Horne . Stichting Land Van Horne opening grote carrière kans en werk vacature voor Parttime Diabetes Verpleegkundige positie. Deze werk vacature zal zijn open voor baankandidaat te beginnen op 10 Jan, 2018. Organisatie Land van Horne. Je verricht verpleegtechnische handelingen bij cliënten binnen het gehele werkgebied van Land van Horne.... ... Lees verder -->


11Jan

Verpleegkundige Voor Flexpool vacature bij Stichting Land Van Horne . Stichting Land Van Horne opening grote carrière kans en werk vacature voor Verpleegkundige Voor Flexpool positie. Deze werk vacature zal zijn open voor baankandidaat te beginnen op 11 Jan, 2018. Je moet na­me­lijk in­zet­baar kun­nen zijn voor al­le lo­ca­ties van Land van Hor­ne en de thuis­zorg Land van Hor­ne, waar­bij we zo­veel mo­ge­lijk re­ke... ... Lees verder -->


11Jan

Verzorgende Voor Flexpool vacature bij Stichting Land Van Horne . Stichting Land Van Horne opening grote carrière kans en werk vacature voor Verzorgende Voor Flexpool positie. Deze werk vacature zal zijn open voor baankandidaat te beginnen op 11 Jan, 2018. Je moet na­me­lijk in­zet­baar kun­nen zijn voor al­le lo­ca­ties van Land van Hor­ne en de thuis­zorg Land van Hor­ne, waar­bij we zo­veel mo­ge­lijk re­ke... ... Lees verder -->


05Jan

Functie Zorg Verzorgende Verpleegkundige Opleiding vacature bij Stichting Land Van Horne . Stichting Land Van Horne opening grote carrière kans en werk vacature voor Functie Zorg Verzorgende Verpleegkundige Opleiding positie. Deze werk vacature zal zijn open voor baankandidaat te beginnen op 05 Jan, 2018. Te­vens word je be­last met schep­pen van voor­waar­den voor een op­ti­ma­le zelf­stan­dig­heid en de to­ta­le so­ci­a­le be­ge­lei­ding van de cli­ën­ten.... ... Lees verder -->


02Nov

Medewerkers Huishouding vacature bij Stichting Land Van Horne Weert. Stichting Land Van Horne Weert opening grote carrière kans en werk vacature voor Medewerkers Huishouding positie. Deze werk vacature zal zijn open voor baankandidaat te beginnen op 02 Nov, 2017. Vol­doe­ning van je werk? Wer­ken bij één van de groot­ste werk­ge­vers in de re­gio? Dit wordt ont­leend aan FWG func­tie­groep 10 van het FWG 3.0-sys­teem.... ... Lees verder -->


12Oct

Basisarts Met Affiniteit Voor Ouderen Een Opleidingsplaats Tot Specialist Ouderengeneeskunde Behoort Mogelijkheden vacature bij Stichting Land Van Horne Weert. Stichting Land Van Horne Weert opening grote carrière kans en werk vacature voor Basisarts Met Affiniteit Voor Ouderen Een Opleidingsplaats Tot Specialist Ouderengeneeskunde Behoort Mogelijkheden positie. Deze werk vacature zal zijn open voor baankandidaat te beginnen op 12 Oct, 2017. Je bent ver­ant­woor­de­lijk voor de in­houd van het mul­ti-dis­ci­pli­nai­re zorg- en be­han­del­plan van de cli­ën­ten die aan jou wor­den toe­ge­we­zen.... ... Lees verder -->


Je Zou Ook Graag:

21Jan

Servicemonteur vacature bij Bellboy Lifttechniek Alphen aan den Rijn. Bellboy Lifttechniek Alphen aan den Rijn opening grote carrière kans en werk vacature voor Servicemonteur positie. Deze werk vacature zal zijn open voor baankandidaat te beginnen op 21 Jan, 2018. Je krijgt bij ons de kans om je lifttechnische kennis volop te benutten, te delen en verder uit te bouwen.... ... Lees verder -->


21Jan

Junior Servicemonteur vacature bij Bellboy Lifttechniek Alphen aan den Rijn. Bellboy Lifttechniek Alphen aan den Rijn opening grote carrière kans en werk vacature voor Junior Servicemonteur positie. Deze werk vacature zal zijn open voor baankandidaat te beginnen op 21 Jan, 2018. Je krijgt bij ons de kans om je elektrotechnische en mechanische kennis toe te passen in de lifttechniek en verder uit te bouwen.... ... Lees verder -->


21Jan

Technisch Magazijnmedewerker vacature bij People You Westland. People You Westland opening grote carrière kans en werk vacature voor Technisch Magazijnmedewerker positie. Deze werk vacature zal zijn open voor baankandidaat te beginnen op 21 Jan, 2018. Agribusiness, Hortibusiness, Logistiek, Bouw, Techniek, Zakelijke dienstverlening en Zorg. Wij zijn voor onze relatie op zoek naar een echte regelaar in de... ... Lees verder -->


21Jan

Orderpicker Agf vacature bij People You Westland. People You Westland opening grote carrière kans en werk vacature voor Orderpicker Agf positie. Deze werk vacature zal zijn open voor baankandidaat te beginnen op 21 Jan, 2018. Agribusiness, Hortibusiness, Logistiek, Bouw, Techniek, Zakelijke dienstverlening en Zorg. Wij zijn op zoek naar logistieke versterking!... ... Lees verder -->


21Jan

Productieleider Arbeid vacature bij People You Westland. People You Westland opening grote carrière kans en werk vacature voor Productieleider Arbeid positie. Deze werk vacature zal zijn open voor baankandidaat te beginnen op 21 Jan, 2018. Agribusiness, Hortibusiness, Logistiek, Bouw, Techniek, Zakelijke dienstverlening en Zorg. Wij zijn voor onze relatie op zoek naar een Productieleider Arbeid.... ... Lees verder -->