• 50 Werk Vacatures Beschikbaar in stichting land van horne

24Apr

Psycholoog vacature bij Land Van Horne Zorgcentrum Mari Nburght Budel. Land Van Horne Zorgcentrum Mari Nburght Budel opening grote carrière kans en werk vacature voor Psycholoog positie. Deze werk vacature zal zijn open voor baankandidaat te beginnen op 24 Apr, 2018. Stichting Land van Horne vindt het belangrijk dat iedereen zichzelf kan zijn, ook als er (tijdelijk) door een beperking, een ziekte of ongeluk de hulp van... ... Lees verder -->


23Apr

Medewerker Huishouding vacature bij Stichting Land Van Horne Weert. Stichting Land Van Horne Weert opening grote carrière kans en werk vacature voor Medewerker Huishouding positie. Deze werk vacature zal zijn open voor baankandidaat te beginnen op 23 Apr, 2018. Je hebt ken­nis van de toe­pas­sing van voor­ge­schre­ven schoon­maak­mid­de­len en de be­die­ning van schoon­maak­ap­pa­ra­tuur.... ... Lees verder -->


18Apr

Verzorgende vacature bij Stichting Land Van Horne Nederweert. Stichting Land Van Horne Nederweert opening grote carrière kans en werk vacature voor Verzorgende positie. Deze werk vacature zal zijn open voor baankandidaat te beginnen op 18 Apr, 2018. De Stich­ting Land van Hor­ne biedt een aan­trek­ke­lijk pak­ket se­cun­dai­re ar­beids­voor­waar­den, zo­als een fit­ness­re­ge­ling, een fiets­plan, fis­ca­le... ... Lees verder -->


17Apr

Verpleegkundige vacature bij Stichting Land Van Horne Weert. Stichting Land Van Horne Weert opening grote carrière kans en werk vacature voor Verpleegkundige positie. Deze werk vacature zal zijn open voor baankandidaat te beginnen op 17 Apr, 2018. De Stich­ting Land van Hor­ne biedt een aan­trek­ke­lijk pak­ket se­cun­dai­re ar­beids­voor­waar­den. Naast het coa­chen van me­de­wer­kers deel je jouw ken... ... Lees verder -->


12Apr

Medewerker Dienstverlening Weekendbaan vacature bij Stichting Land Van Horne Haelen. Stichting Land Van Horne Haelen opening grote carrière kans en werk vacature voor Medewerker Dienstverlening Weekendbaan positie. Deze werk vacature zal zijn open voor baankandidaat te beginnen op 12 Apr, 2018. Je helpt bij het op­stel­len van buf­fet­ten en zult re­gel­ma­tig spul­len moe­ten op­ha­len in de keu­ken van het zorg­cen­trum.... ... Lees verder -->


16Apr

Zorgassistenten vacature bij Stichting Land Van Horne Weert. Stichting Land Van Horne Weert opening grote carrière kans en werk vacature voor Zorgassistenten positie. Deze werk vacature zal zijn open voor baankandidaat te beginnen op 16 Apr, 2018. Dit al­les on­der ver­ant­woor­ding en aan­stu­ring van een team­lei­der. Je bent cre­a­tief in het be­den­ken en uit­voe­ren van ac­ti­vi­tei­ten dit kan zijn... ... Lees verder -->


12Apr

Zorgassistent vacature bij Stichting Land Van Horne Nederweert. Stichting Land Van Horne Nederweert opening grote carrière kans en werk vacature voor Zorgassistent positie. Deze werk vacature zal zijn open voor baankandidaat te beginnen op 12 Apr, 2018. Je werk­tij­den zijn van 17.00 - 20.00 uur of van 18.00 - 21.00 uur. In de va­kan­tie­pe­ri­o­de of bij ziek­te van een col­le­ga be­reid­heid tot het wer­ken... ... Lees verder -->


10Apr

Zorgco Rdinator vacature bij Stichting Land Van Horne Weert. Stichting Land Van Horne Weert opening grote carrière kans en werk vacature voor Zorgco Rdinator positie. Deze werk vacature zal zijn open voor baankandidaat te beginnen op 10 Apr, 2018. Het ver­strek­ken van maal­tij­den en dran­ken, as­sis­teert cli­ën­ten/be­zoe­kers bij het eten en drin­ken, je be­ge­leidt cli­ën­ten/be­zoe­kers van en naar... ... Lees verder -->


10Apr

Helpende Voor Afdeling vacature bij Stichting Land Van Horne Weert. Stichting Land Van Horne Weert opening grote carrière kans en werk vacature voor Helpende Voor Afdeling positie. Deze werk vacature zal zijn open voor baankandidaat te beginnen op 10 Apr, 2018. De Stich­ting Land van Hor­ne biedt een aan­trek­ke­lijk pak­ket se­cun­dai­re ar­beids­voor­waar­den. Dan is wer­ken bij Stich­ting Land van Hor­ne mis­schien... ... Lees verder -->


12Apr

Woonzorgbegeleider Verzorgende vacature bij Stichting Land Van Horne Weert. Stichting Land Van Horne Weert opening grote carrière kans en werk vacature voor Woonzorgbegeleider Verzorgende positie. Deze werk vacature zal zijn open voor baankandidaat te beginnen op 12 Apr, 2018. De Stich­ting Land van Hor­ne biedt een aan­trek­ke­lijk pak­ket se­cun­dai­re ar­beids­voor­waar­den. Je bent in het be­zit van één van de vol­gen­de di­plo­ma... ... Lees verder -->


10Apr

Verpleegkundige Accent Nachtdienst vacature bij Stichting Land Van Horne Weert. Stichting Land Van Horne Weert opening grote carrière kans en werk vacature voor Verpleegkundige Accent Nachtdienst positie. Deze werk vacature zal zijn open voor baankandidaat te beginnen op 10 Apr, 2018. Je ver­richt ge­plan­de en on­ge­plan­de zorg en ver­ple­ging, bij cli­ën­ten bin­nen het ge­he­le werk­ge­bied van Land van Hor­ne.... ... Lees verder -->


12Apr

Verzorgende Voor Afdeling Somatiek vacature bij Stichting Land Van Horne Maarheeze. Stichting Land Van Horne Maarheeze opening grote carrière kans en werk vacature voor Verzorgende Voor Afdeling Somatiek positie. Deze werk vacature zal zijn open voor baankandidaat te beginnen op 12 Apr, 2018. De Stich­ting Land van Hor­ne biedt een aan­trek­ke­lijk pak­ket se­cun­dai­re ar­beids­voor­waar­den. Als ver­zor­gen­de le­ver je een bij­dra­ge aan wel­zijn,... ... Lees verder -->


06Apr

Tist vacature bij Stichting Land Van Horne Weert. Stichting Land Van Horne Weert opening grote carrière kans en werk vacature voor Tist positie. Deze werk vacature zal zijn open voor baankandidaat te beginnen op 06 Apr, 2018. Je draagt zorg voor het vast­leg­gen van di­eet­af­spra­ken en het be­heer van mid­de­len en ma­te­ri­a­len. De werk­zaam­he­den be­staan uit di­eet­be­han­de... ... Lees verder -->


06Apr

Logopedist vacature bij Stichting Land Van Horne Weert. Stichting Land Van Horne Weert opening grote carrière kans en werk vacature voor Logopedist positie. Deze werk vacature zal zijn open voor baankandidaat te beginnen op 06 Apr, 2018. Je bent in het be­zit van een rij­be­wijs en au­to. Je bent in het be­zit van het HBO-di­plo­ma lo­go­pe­die.... ... Lees verder -->


05Apr

Psycholoog vacature bij Stichting Land Van Horne Weert. Stichting Land Van Horne Weert opening grote carrière kans en werk vacature voor Psycholoog positie. Deze werk vacature zal zijn open voor baankandidaat te beginnen op 05 Apr, 2018. Stich­ting Land van Hor­ne vindt het be­lang­rijk dat ie­der­een zich­zelf kan zijn, ook als er (tij­de­lijk) door een be­per­king, een ziek­te of on­ge­luk de... ... Lees verder -->


06Apr

Vtt Verpleegkundige Met Affiniteit Voor Wondzorg vacature bij Stichting Land Van Horne Weert. Stichting Land Van Horne Weert opening grote carrière kans en werk vacature voor Vtt Verpleegkundige Met Affiniteit Voor Wondzorg positie. Deze werk vacature zal zijn open voor baankandidaat te beginnen op 06 Apr, 2018. Je ver­richt ver­pleeg­tech­ni­sche han­de­lin­gen bij cli­ën­ten bin­nen het ge­he­le werk­ge­bied van Land van Hor­ne.... ... Lees verder -->


03Apr

Verzorgende Voor Wijkteam Keent Moesel vacature bij Stichting Land Van Horne Weert. Stichting Land Van Horne Weert opening grote carrière kans en werk vacature voor Verzorgende Voor Wijkteam Keent Moesel positie. Deze werk vacature zal zijn open voor baankandidaat te beginnen op 03 Apr, 2018. De Stich­ting Land van Hor­ne biedt jou een aan­trek­ke­lijk pak­ket se­cun­dai­re ar­beids­voor­waar­den. Sa­men met je col­le­ga's ben je ver­ant­woor­de­lijk... ... Lees verder -->


05Apr

Parttime Pscycholoog Psycholoog vacature bij Land Van Horne . Land Van Horne opening grote carrière kans en werk vacature voor Parttime Pscycholoog Psycholoog positie. Deze werk vacature zal zijn open voor baankandidaat te beginnen op 05 Apr, 2018. Stichting Land van Horne. Organisatie Land van Horne. Stichting Land van Horne vindt het belangrijk dat iedereen zichzelf kan zijn, ook als er (tijdelijk) door... ... Lees verder -->


03Apr

Verpleegkundige Voor Wijkteam Keent Moesel vacature bij Stichting Land Van Horne Weert. Stichting Land Van Horne Weert opening grote carrière kans en werk vacature voor Verpleegkundige Voor Wijkteam Keent Moesel positie. Deze werk vacature zal zijn open voor baankandidaat te beginnen op 03 Apr, 2018. De Stich­ting Land van Hor­ne biedt een aan­trek­ke­lijk pak­ket se­cun­dai­re ar­beids­voor­waar­den. Je kunt een in­schat­ting ma­ken van com­plexi­teit van... ... Lees verder -->


29Mar

Vakantiemedewerkers Voor Een Functie Huishouding Thuiszorg vacature bij Stichting Land Van Horne . Stichting Land Van Horne opening grote carrière kans en werk vacature voor Vakantiemedewerkers Voor Een Functie Huishouding Thuiszorg positie. Deze werk vacature zal zijn open voor baankandidaat te beginnen op 29 Mar, 2018. Wil jij een va­kan­tie­baan? Mooi! Wij zoe­ken na­me­lijk va­kan­tie­wer­kers die tus­sen ju­ni en me­dio sep­tem­ber 2018 bij ons aan de slag wil­len. In­te... ... Lees verder -->


30Mar

Vakantiemedewerkers Voor Een Functie Huishouding vacature bij Stichting Land Van Horne Haelen. Stichting Land Van Horne Haelen opening grote carrière kans en werk vacature voor Vakantiemedewerkers Voor Een Functie Huishouding positie. Deze werk vacature zal zijn open voor baankandidaat te beginnen op 30 Mar, 2018. Wil jij een va­kan­tie­baan? Mooi! Wij zoe­ken na­me­lijk va­kan­tie­wer­kers die tus­sen 20 au­gus­tus en 30 sep­tem­ber 2018 bij ons aan de slag wil­len. In... ... Lees verder -->


30Mar

Vakantiemedewerkers Voor Een Functie Zorg Zorgassistent vacature bij Stichting Land Van Horne Weert. Stichting Land Van Horne Weert opening grote carrière kans en werk vacature voor Vakantiemedewerkers Voor Een Functie Zorg Zorgassistent positie. Deze werk vacature zal zijn open voor baankandidaat te beginnen op 30 Mar, 2018. Dit al­les on­der ver­ant­woor­ding en aan­stu­ring van een team ver­zor­ging. Je taak is om bij te dra­gen aan een vei­li­ge en pret­ti­ge woon­om­ge­ving van... ... Lees verder -->


29Mar

Vakantiemedewerkers Helpenden Verzorgenden Verpleegkundigen Opleiding vacature bij Stichting Land Van Horne Stramproy. Stichting Land Van Horne Stramproy opening grote carrière kans en werk vacature voor Vakantiemedewerkers Helpenden Verzorgenden Verpleegkundigen Opleiding positie. Deze werk vacature zal zijn open voor baankandidaat te beginnen op 29 Mar, 2018. Wij vra­gen wel wat van je. De­ze is af­han­ke­lijk van de op­lei­ding in de zorg die je volgt en het leer­jaar waar je in zit maar al­tijd meer dan het mi­ni... ... Lees verder -->


23Mar

Vakantiemedewerkers Wasserij Medewerker vacature bij Stichting Land Van Horne . Stichting Land Van Horne opening grote carrière kans en werk vacature voor Vakantiemedewerkers Wasserij Medewerker positie. Deze werk vacature zal zijn open voor baankandidaat te beginnen op 23 Mar, 2018. Te­vens be­dien je ap­pa­ra­tuur voor na­be­han­de­ling van was­goed. Je ver­richt on­der­houds- en schoon­maak­werk­zaam­he­den en draagt zorg voor het bij­hou... ... Lees verder -->


23Mar

Medewerkers Huishouding vacature bij Stichting Land Van Horne . Stichting Land Van Horne opening grote carrière kans en werk vacature voor Medewerkers Huishouding positie. Deze werk vacature zal zijn open voor baankandidaat te beginnen op 23 Mar, 2018. Vol­doe­ning van je werk? Wer­ken bij één van de groot­ste werk­ge­vers in de re­gio? Dit wordt ont­leend aan FWG func­tie­groep 10 van het FWG 3.0-sys­teem.... ... Lees verder -->


Je Zou Ook Graag:

24Apr

Junior Accountmanager vacature bij Raet . Raet opening grote carrière kans en werk vacature voor Junior Accountmanager positie. Deze werk vacature zal zijn open voor baankandidaat te beginnen op 24 Apr, 2018. Neem dan contact op met Dennis Jasper (Manager Sales Operations) via 06- 11562788 of dennis.jasper@raet.com.... ... Lees verder -->


  • Bedrijf: Raet
  • Voegde: 1 uur geleden

24Apr

Medewerker Sales Met Ambitie Utrecht Uur vacature bij Ikea Utrecht. Ikea Utrecht opening grote carrière kans en werk vacature voor Medewerker Sales Met Ambitie Utrecht Uur positie. Deze werk vacature zal zijn open voor baankandidaat te beginnen op 24 Apr, 2018. Je zal komen te werken op de afdeling Sales. Elke dag probeer je de verkoop en winstgevendheid verder te verbeteren;... ... Lees verder -->


24Apr

Commercieel Medewerkster Binnendienst Uur Per Week vacature bij Bradford Hamilton Roosendaal. Bradford Hamilton Roosendaal opening grote carrière kans en werk vacature voor Commercieel Medewerkster Binnendienst Uur Per Week positie. Deze werk vacature zal zijn open voor baankandidaat te beginnen op 24 Apr, 2018. Ook telefonische acquisitie, directe verkoop, en het maken van afspraken voor onze accountmanagers zijn belangrijke aspecten van de werkzaamheden.... ... Lees verder -->


24Apr

Sales Associate Voor Uur vacature bij Puma Group Amsterdam. Puma Group Amsterdam opening grote carrière kans en werk vacature voor Sales Associate Voor Uur positie. Deze werk vacature zal zijn open voor baankandidaat te beginnen op 24 Apr, 2018. Je bent verantwoordelijk voor verkoop van PUMA-producten. PUMA is een van de grootste sportmerken ter wereld die schoenen, kleding en accessoires ontwerpt en... ... Lees verder -->


24Apr

Account Manager Amsterdam vacature bij Seconds Amsterdam Centrum. Seconds Amsterdam Centrum opening grote carrière kans en werk vacature voor Account Manager Amsterdam positie. Deze werk vacature zal zijn open voor baankandidaat te beginnen op 24 Apr, 2018. Inbound and outbound sales prospection & pro-active lead generation. You will start in the Dutch team as an Account Manager, with a strong commercial and... ... Lees verder -->