• 24 Werk Vacatures Beschikbaar in land van horne

19Feb

Verzorgende vacature bij Stichting Land Van Horne Weert. Stichting Land Van Horne Weert opening grote carrière kans en werk vacature voor Verzorgende positie. Deze werk vacature zal zijn open voor baankandidaat te beginnen op 19 Feb, 2018. De Stich­ting Land van Hor­ne biedt een aan­trek­ke­lijk pak­ket se­cun­dai­re ar­beids­voor­waar­den. Als ver­zor­gen­de le­ver je een bij­dra­ge aan wel­zijn,... ... Lees verder -->


08Feb

Teamleider vacature bij Stichting Land Van Horne Heythuysen. Stichting Land Van Horne Heythuysen opening grote carrière kans en werk vacature voor Teamleider positie. Deze werk vacature zal zijn open voor baankandidaat te beginnen op 08 Feb, 2018. Stich­ting Land van Hor­ne biedt een aan­trek­ke­lijk pak­ket van se­cun­dai­re ar­beids­voor­waar­den, zo­als een fit­ness­re­ge­ling, een fiets­plan, fis­ca... ... Lees verder -->


08Feb

Helpende vacature bij Stichting Land Van Horne Maarheeze. Stichting Land Van Horne Maarheeze opening grote carrière kans en werk vacature voor Helpende positie. Deze werk vacature zal zijn open voor baankandidaat te beginnen op 08 Feb, 2018. Je bent in het be­zit van het di­plo­ma hel­pen­de ni­veau-2. Je taak is om bij te dra­gen aan een vei­li­ge en pret­ti­ge woon­om­ge­ving van de cli­ën­ten.... ... Lees verder -->


09Feb

Zorgco Rdinator vacature bij Stichting Land Van Horne Weert. Stichting Land Van Horne Weert opening grote carrière kans en werk vacature voor Zorgco Rdinator positie. Deze werk vacature zal zijn open voor baankandidaat te beginnen op 09 Feb, 2018. Het ver­strek­ken van maal­tij­den en dran­ken, as­sis­teert cli­ën­ten/be­zoe­kers bij het eten en drin­ken, je be­ge­leidt cli­ën­ten/be­zoe­kers van en naar... ... Lees verder -->


08Feb

Teamleider vacature bij Land Van Horne Weert. Land Van Horne Weert opening grote carrière kans en werk vacature voor Teamleider positie. Deze werk vacature zal zijn open voor baankandidaat te beginnen op 08 Feb, 2018. Land van Horne. Thuiszorg Land van Horne. Stichting Land van Horne biedt een aantrekkelijk pakket van secundaire arbeidsvoorwaarden, zoals een fitnessregeling,... ... Lees verder -->


10Feb

Basisarts Met Affiniteit Voor Ouderen Een Opleidingsplaats Tot Specialist Ouderengeneeskunde Behoort Mogelijkheden vacature bij Stichting Land Van Horne Weert. Stichting Land Van Horne Weert opening grote carrière kans en werk vacature voor Basisarts Met Affiniteit Voor Ouderen Een Opleidingsplaats Tot Specialist Ouderengeneeskunde Behoort Mogelijkheden positie. Deze werk vacature zal zijn open voor baankandidaat te beginnen op 10 Feb, 2018. Je bent ver­ant­woor­de­lijk voor de in­houd van het mul­ti-dis­ci­pli­nai­re zorg- en be­han­del­plan van de cli­ën­ten die aan jou wor­den toe­ge­we­zen.... ... Lees verder -->


05Feb

Assistent Woonzorgbegeleider Helpende vacature bij Stichting Land Van Horne Weert. Stichting Land Van Horne Weert opening grote carrière kans en werk vacature voor Assistent Woonzorgbegeleider Helpende positie. Deze werk vacature zal zijn open voor baankandidaat te beginnen op 05 Feb, 2018. De Stich­ting Land van Hor­ne biedt een aan­trek­ke­lijk pak­ket se­cun­dai­re ar­beids­voor­waar­den. Dan is wer­ken bij Stich­ting Land van Hor­ne mis­schien... ... Lees verder -->


01Feb

Verpleegkundige vacature bij Stichting Land Van Horne Heythuysen. Stichting Land Van Horne Heythuysen opening grote carrière kans en werk vacature voor Verpleegkundige positie. Deze werk vacature zal zijn open voor baankandidaat te beginnen op 01 Feb, 2018. De Stich­ting Land van Hor­ne biedt een aan­trek­ke­lijk pak­ket se­cun­dai­re ar­beids­voor­waar­den. Je kunt een in­schat­ting ma­ken van com­plexi­teit van... ... Lees verder -->


01Feb

Helpende Plus vacature bij Stichting Land Van Horne Budel. Stichting Land Van Horne Budel opening grote carrière kans en werk vacature voor Helpende Plus positie. Deze werk vacature zal zijn open voor baankandidaat te beginnen op 01 Feb, 2018. Te­vens word je be­last met schep­pen van voor­waar­den voor een op­ti­ma­le zelf­stan­dig­heid en de to­ta­le so­ci­a­le be­ge­lei­ding van de cli­ën­ten.... ... Lees verder -->


31Jan

Bbl Leerling Verzorgende vacature bij Stichting Land Van Horne Weert. Stichting Land Van Horne Weert opening grote carrière kans en werk vacature voor Bbl Leerling Verzorgende positie. Deze werk vacature zal zijn open voor baankandidaat te beginnen op 31 Jan, 2018. Se­lec­tie­pro­ce­du­re voor me­de­wer­kers van Land van Hor­ne. Werk je bij Land van Hor­ne en heb je in­te­res­se?... ... Lees verder -->


01Feb

Wijkverpleegkundige vacature bij Stichting Land Van Horne Weert. Stichting Land Van Horne Weert opening grote carrière kans en werk vacature voor Wijkverpleegkundige positie. Deze werk vacature zal zijn open voor baankandidaat te beginnen op 01 Feb, 2018. Stich­ting Land van Hor­ne biedt een aan­trek­ke­lijk pak­ket van se­cun­dai­re ar­beids­voor­waar­den, zo­als een fit­ness­re­ge­ling, een fiets­plan, fis­ca... ... Lees verder -->


05Feb

Woonzorgbegeleider Verzorgende vacature bij Stichting Land Van Horne Weert. Stichting Land Van Horne Weert opening grote carrière kans en werk vacature voor Woonzorgbegeleider Verzorgende positie. Deze werk vacature zal zijn open voor baankandidaat te beginnen op 05 Feb, 2018. De Stich­ting Land van Hor­ne biedt een aan­trek­ke­lijk pak­ket se­cun­dai­re ar­beids­voor­waar­den. Je bent in het be­zit van één van de vol­gen­de di­plo... ... Lees verder -->


11Jan

Helpenden Voor Flexpool vacature bij Stichting Land Van Horne . Stichting Land Van Horne opening grote carrière kans en werk vacature voor Helpenden Voor Flexpool positie. Deze werk vacature zal zijn open voor baankandidaat te beginnen op 11 Jan, 2018. Aan­vul­len­de scho­ling, door Land van Hor­ne, van en­ke­le vaar­dig­he­den kan tot de mo­ge­lijk­he­den be­ho­ren.... ... Lees verder -->


11Jan

Verzorgende Voor Flexpool vacature bij Stichting Land Van Horne . Stichting Land Van Horne opening grote carrière kans en werk vacature voor Verzorgende Voor Flexpool positie. Deze werk vacature zal zijn open voor baankandidaat te beginnen op 11 Jan, 2018. Je moet na­me­lijk in­zet­baar kun­nen zijn voor al­le lo­ca­ties van Land van Hor­ne en de thuis­zorg Land van Hor­ne, waar­bij we zo­veel mo­ge­lijk re­ke... ... Lees verder -->


11Jan

Verpleegkundige Voor Flexpool vacature bij Stichting Land Van Horne . Stichting Land Van Horne opening grote carrière kans en werk vacature voor Verpleegkundige Voor Flexpool positie. Deze werk vacature zal zijn open voor baankandidaat te beginnen op 11 Jan, 2018. Je moet na­me­lijk in­zet­baar kun­nen zijn voor al­le lo­ca­ties van Land van Hor­ne en de thuis­zorg Land van Hor­ne, waar­bij we zo­veel mo­ge­lijk re­ke... ... Lees verder -->


05Jan

Functie Zorg Verzorgende Verpleegkundige Opleiding vacature bij Stichting Land Van Horne . Stichting Land Van Horne opening grote carrière kans en werk vacature voor Functie Zorg Verzorgende Verpleegkundige Opleiding positie. Deze werk vacature zal zijn open voor baankandidaat te beginnen op 05 Jan, 2018. Te­vens word je be­last met schep­pen van voor­waar­den voor een op­ti­ma­le zelf­stan­dig­heid en de to­ta­le so­ci­a­le be­ge­lei­ding van de cli­ën­ten.... ... Lees verder -->


Je Zou Ook Graag:

19Feb

Adviseur Informatievoorziening vacature bij Itprogrammeur Wolvega. Itprogrammeur Wolvega opening grote carrière kans en werk vacature voor Adviseur Informatievoorziening positie. Deze werk vacature zal zijn open voor baankandidaat te beginnen op 19 Feb, 2018. Het opstellen en onderhouden van op de organisaties afgestemde Informatiebeleidsplan en Informatisering jaarplannen.... ... Lees verder -->


19Feb

Specialist Geo Informatie vacature bij Matchd Den Haag. Matchd Den Haag opening grote carrière kans en werk vacature voor Specialist Geo Informatie positie. Deze werk vacature zal zijn open voor baankandidaat te beginnen op 19 Feb, 2018. Bureau Bedrijfsinformatie van de afdeling Informatisering & Automatisering faciliteert de organisatie bij het. Optie op verlenging:.... ... Lees verder -->


19Feb

Applicatiebeheerder Laboratorium Informatiesysteem vacature bij Antonius Ziekenhuis Sneek. Antonius Ziekenhuis Sneek opening grote carrière kans en werk vacature voor Applicatiebeheerder Laboratorium Informatiesysteem positie. Deze werk vacature zal zijn open voor baankandidaat te beginnen op 19 Feb, 2018. Aanspreekpunt voor externe partijen, waaronder leveranciers en de (interne) afdeling Informatisering en Automatisering:.... ... Lees verder -->


18Feb

Primavera Planner vacature bij Croonwolter Dros . Croonwolter Dros opening grote carrière kans en werk vacature voor Primavera Planner positie. Deze werk vacature zal zijn open voor baankandidaat te beginnen op 18 Feb, 2018. Croonwolter&dros is een Nederlandse organisatie die state of the art oplossingen biedt op elektrotechnisch, werktuigbouwkundig, en automatiserings- en... ... Lees verder -->


18Feb

Adviseur Belangenbehartiger Revalidatie Herstel vacature bij Actiz Organisatie Van Zorgondernemers Utrecht. Actiz Organisatie Van Zorgondernemers Utrecht opening grote carrière kans en werk vacature voor Adviseur Belangenbehartiger Revalidatie Herstel positie. Deze werk vacature zal zijn open voor baankandidaat te beginnen op 18 Feb, 2018. Arbeid en Informatisering. Bouw jij met ons verder aan Revalidatie en Herstel?*.... ... Lees verder -->